MEGHÍVÓ

a Humán Bizottság
2011. június 21-én (kedden) tartandó ülésére

Helye: Polgármesteri Hivatal Házasságkötő terem
Ideje: 8 óra 30 perckor

1. napirendi pont:
A Szekszárdi Atlétikai Klub működése és terveinek bemutatása
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Asztalos Adrienn sport és ifjúsági referens
Meghívott: Bosnyák Péter a Szekszárdi Atlétikai Klub ügyvezető elnöke

2. napirendi pont:
A Sportélmény Alapítvány működés és terveinek bemutatása
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Asztalos Adrienn sport és ifjúsági referens
Meghívott: Scherer Tamás a Sportélmény Alapítvány

(A napirendi pont tárgyalására várhatóan 8 óra 40 perckor kerül sor.)

3. napirendi pont:
A Városi Diáksport Bizottság működés és terveinek bemutatása
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Asztalos Adrienn sport és ifjúsági referens
Meghívott: Zalakovics Gábor a Városi Diáksport Bizottság ügyvezető elnöke

(A napirendi pont tárgyalására várhatóan 8 óra 50 perckor kerül sor.)

4. napirendi pont:
A Kosárlabda Sport Club Szekszárd működés és terveinek bemutatása
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Asztalos Adrienn sport és ifjúsági referens
Meghívott: Herr Péter a Kosárlabda Sport Club Szekszárd ügyvezető elnöke

(A napirendi pont tárgyalására várhatóan 9 órakor kerül sor.)

5. napirendi pont:
Javaslat a 2010. évi Aranykönyvi bejegyzésekre
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Pócs Margit közművelődési és civil kapcsolatok referense
Meghívott: Dr. Dobos Gyula, 
Ruskó Istvánné, és
Dr. Méry Éva az aranykönyvi szerkesztőbizottság tagjai

(A napirendi pont tárgyalására várhatóan 9 óra 10 perckor kerül sor.)

6. napirendi pont:
A 2. Számú Óvoda és Bölcsőde 2011/2012. nevelési évi óvodai csoportjainak létszáma
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Horváth Annamária oktatási referens

7. napirendi pont:
A Gyermeklánc Óvoda 2011/2012. nevelési évi óvodai csoportjainak létszáma
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Horváth Annamária oktatási referens

8. napirendi pont:
A Garay János Gimnázium VI. 498-2/2010. támogatási szerződése alapján benyújtott elszámolás elfogadása
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Horváth Annamária oktatási referens

9. napirendi pont:
Javaslat a Garay János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény művészeti helyi tantervének jóváhagyására
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Horváth Annamária oktatási referens

10. napirendi pont:
A Pedagógiai Tartalmi Fejlesztési Támogatás meghirdetése
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Horváth Annamária oktatási referens

11. napirendi pont:
Javaslat a Tudományos Ösztöndíj és a Művészeti Ösztöndíj Támogatási Keret felosztására
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Pócs Margit közművelődési és civil kapcsolatok referense

12. napirendi pont:
Javaslat a 2011. évi Ifjúsági Keret felosztására
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Asztalos Adrienn sport és ifjúsági referens
Az előterjesztés később kerül kiküldésre.

13. napirendi pont:
Javaslat a 2011. évi Mecénás Tehetséggondozó Támogatás pályázati felhívására
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Kocsis-Kisantal Orsolya oktatási és pályázati referens


Szekszárd, 2011. június 17.Csillagné Szánthó Polixéna s.k.
Humán Bizottság elnöke