Szám: IV. 131-10/2011.

MEGHÍVÓ

a Humán Bizottság
2011. május 24-én (kedden) tartandó rendkívüli ülésére

Helye: Polgármesteri Hivatal I. emeleti Polgármesteri tárgyaló
Ideje: 13 óra 30 perckor

1. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének……/2011. (…..) önkormányzati rendelete a 2011. évi költségvetéséről szóló 10/2011. (III. 9.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(126. számú előterjesztés)  (melléklet)
Előterjesztő: Pál József igazgatóság vezető

2. napirendi pont:
Javaslat az I. Béla Gimnázium szervezeti rendszerének átalakítására
(134. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Horváth Annamária oktatási referens

3. napirendi pont:
Javaslat az intézményvezetők nyári ügyeleti rendjére
(írásbeli előterjesztés, 11elot55 számú előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Horváth Annamária oktatási referens

4. napirendi pont:
Az 1. Számú Óvoda Kindergarten csoportjainak létszáma
(írásbeli előterjesztés, 11elot56 számú előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Horváth Annamária oktatási referens

5. napirendi pont:
A 2010/2011. nevelési év értékelésének szempontjai
(írásbeli előterjesztés, 11elot54 számú előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Horváth Annamária oktatási referens

6. napirendi pont:
Javaslat támogatási kérelmekre
(írásbeli előterjesztés, 11elot57 számú előterjesztés)
Előterjesztő: Pócs Margit közművelődési és civil kapcsolatok referense

7. napirendi pont:
Az Iberican Táncegyesület kérelme
(írásbeli előterjesztés, 11elot58 számú előterjesztés)
Előterjesztő: Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens

8. napirendi pont:
Egyebek

Szekszárd, 2011. május 20.Csillagné Szánthó Polixéna s.k.
Humán Bizottság elnöke