Szám: IV. 131-6/2011.

M e g h í v ó

a Humán Bizottság
2011. április 5-én (kedden) tartandó ülésére

Helye: Polgármesteri Hivatal I. emeleti Polgármesteri tárgyaló
Ideje: 13 óra 30 perckor

1. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …./2011. (….) önkormányzati rendelete a 2011. évi költségvetéséről szóló 10/2011. (III.9.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(65. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

2. napirendi pont:
Javaslat a 2010. évi bizottsági keret felosztására
(66. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

3. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …./2011. (…) önkormányzati rendelete Szekszárd Város Aranykönyvéről (tervezet)
(56. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Szücsné Smolek Erika kodifikátor

4. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …/2011. (…) önkormányzati rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról (tervezet)
(57. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Majnay Gábor osztályvezető

5. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …/2011. (…) önkormányzati rendelete a fenntartásában működő közoktatási intézmények adatszolgáltatásának rendjéről (tervezet)
(58. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Majnay Gábor osztályvezető

6. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének …/2011. (…) önkormányzati rendelete a „Könyv Szekszárd Város Közoktatásáról” című kiadvány szerkesztése szabályairól szóló 22/2001. (X.27.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése
(68. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Majnay Gábor osztályvezető

7. napirendi pont:
Javaslata TIOP-1.1.1.-07/1. kódszámú pályázatok projektmenedzseri feladatainak ellátására
(83. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Kocsis-Kisantal Orsolya oktatási és pályázati referens

8. napirendi pont:
Ütemterv az I. Béla Gimnázium szervezeti rendszerének átalakítására
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Horváth Annamária oktatási referens

9. napirendi pont:
Az I. Béla Gimnázium ötéves gimnáziumi osztálya 9. évfolyamának osztálylétszáma
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Horváth Annamária oktatási referens

10. napirendi pont:
Javaslat az általános iskolai tanulók napközbeni felügyeletének biztosítására az iskolai nyári szünetben
(59. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Horváth Annamária oktatási referens

11. napirendi pont:
Javaslat a 2010. évi eredményességi alap felosztására
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Asztalos Adrienn ifjúsági és sport referens

12. napirendi pont:
Tájékoztató a kisebbségi nyelvismeret alapozó képzésről
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Asztalos Adrienn ifjúsági és sport referens
Meghívott: Farkas Pálné a Dienes Valéria Általános Iskola igazgatója

13. napirendi pont:
Tájékoztató az Ifjúsági Koncepció eredményeinek áttekintéséről
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Asztalos Adrienn ifjúsági és sport referens

 

ZÁRT ÜLÉS

14. napirendi pont:
Javaslat elnök delegálására a Tolna Megyei Közoktatás-fejlesztési Közalapítvány Felügyelőbizottságába
(71. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Horváth Annamária oktatási referens


Szekszárd, 2011. március 31.Csillagné Szánthó Polixéna s.k.
Humán Bizottság elnöke