Szám: IV. 131-4/2011.

M e g h í v ó

a Humán Bizottság
2011. március 7-én (hétfőn) tartandó rendkívüli ülésére

Helye: Polgármesteri Hivatal I. emeleti Polgármesteri tárgyaló
Ideje: 10 órakor

1. napirendi pont
Tájékoztató a Civil Koncepció 2010. évi megvalósulásáról
(írásbeli előterjesztés)  (melléklet)
Előterjesztő: Pócs Margit közművelődési és civil kapcsolatok referense

2. napirendi pont
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …/2011. (…) önkormányzati rendelete a 2010. évi költségvetésről szóló 4/2010. (III.9.) szekszárdi ör. módosításáról (tervezet)
(55. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Pál József igazgatóság vezető
Az előterjesztés később kerül kiküldésre.

3. napirendi pont
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …/2011. (…) önkormányzati rendelete a 2011. évi költségvetésről (tervezet) II. forduló
(43. számú közgyűlési előterjesztés) (mellékletek)
Előterjesztő: Pál József igazgatóság vezető

4. napirendi pont
Beszámoló a kábítószer probléma visszaszorítására elfogadott stratégia eredményeinek és a KEF munkájának tapasztalatairól
(40. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Kocsis-Kisantal Orsolya oktatási és pályázati referens

5. napirendi pont
Javaslat kötelező önkormányzati nyilvános könyvtári feladat ellátásáról szóló megállapodás elfogadására
(51. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző
Előadó: Kovácsné dr. Kubik Andrea bizottsági referens

6. napirendi pont
Javaslat a Mészöly hagyaték kezelésére vonatkozó együttműködési megállapodás elfogadására
(52. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző
Előadó: Kovácsné dr. Kubik Andrea bizottsági referens

7. napirendi pont
Javaslat közoktatási, illetve közoktatási és szakszolgálati feladatok ellátására kötött feladat-ellátási megállapodások módosítására
(45. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Horváth Annamária oktatási referens

8. napirendi pont
Javaslat az intézményi közoktatási esélyegyenlőségi programok jóváhagyására
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Kocsis-Kisantal Orsolya oktatási és pályázati referens


Szekszárd, 2011. március 4.

 Csillagné Szánthó Polixéna s.k.
Humán Bizottság elnöke