Szám: IV. 131/2011.

M e g h í v ó

a Humán Bizottság
2011. január 28-án (pénteken) tartandó rendkívüli ülésére

Helye: Polgármesteri Hivatal I. emeleti Polgármesteri tárgyaló
Ideje: 9 óra

1. napirendi pont
Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Ifjúsági Koncepciójához kapcsolódó 2011. évi Cselekvési ütemterv elfogadására
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Asztalos Adrienn sport-, és ifjúsági referens

2. napirendi pont
Javaslat a Komplex gyermek- és ifjúságfejlesztő szakmai tevékenységek, programok megvalósítására kiírt pályázat támogatására
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Asztalos Adrienn sport-, és ifjúsági referens

3. napirendi pont
Egyebek


Szekszárd, 2011. január 26.Csillagné Szánthó Polixéna s.k.
Humán Bizottság elnöke