Szám: IV. 577-2/2010.

M e g h í v ó

a Humán Bizottság
2010. december 14-én (kedden) tartandó ülésére


Helye: Polgármesteri Hivatal I. emeleti Polgármesteri tárgyaló
Ideje: 13 óra


1. napirendi pont
Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzat (ügyrend és munkarend) módosítása
(281. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző
(Az előterjesztés később kerül kiküldésre)

2. napirendi pont
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2011. évi munkaterve
(267. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző

3. napirendi pont
A Garay János Általános _Iskola és AMI 2010. évi tanügy-igazgatási ellenőrzésének tapasztalatai
(írásbeli előterjesztés)  (melléklet)
Előterjesztő: Dr. Horváth Annamária oktatási referens
Meghívott: Matókné Misóczki Mária a Garay János Általános Iskola és AMI igazgatója

4. napirendi pont
Javaslat a „Béke, összefogás, segítségnyújtás” elnevezésű rajzpályázat meghirdetésére
(írásbeli előterjesztés)   (kiegészítés)
Előterjesztő: Asztalos Adrienn sport és ifjúsági referens

5. napirendi pont
Polip Ifjúsági Egyesület támogatási kérelme
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Asztalos Adrienn sport és ifjúsági referens

6. napirendi pont
A Hikari Aikidó Egyesület kérelme
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Asztalos Adrienn sport és ifjúsági referens

7. napirendi pont
Bizottsági kereteken lévő pénzeszközök átcsoportosítása
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Asztalos Adrienn sport és ifjúsági referens

8. napirendi pont
Városi Diáksport Bizottság szerződésmódosítási kérelme
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Asztalos Adrienn sport és ifjúsági referens

9. napirendi pont
Javaslat a Humán Bizottság 2011. évi munkatervére
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Majnay Gábor osztályvezető

10. napirendi pont
Egyebek


Szekszárd, 2010. december 9.


Csillagné Szánthó Polixéna s.k.
Humán Bizottság elnöke