Szám: IV. 577-1/2010.

M e g h í v ó

a Humán Bizottság
2010. november 23-án (kedden) tartandó rendkívüli ülésére


Helye: Polgármesteri Hivatal I. emeleti Polgármesteri tárgyaló
Ideje: 13 óra


1. napirendi pont
Beszámoló a 2010. évi költségvetés I-III. negyedévi teljesítéséről
(248. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Pál József igazgatóság vezető

2. napirendi pont
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …/2010. (…) önkormányzati rendelete a 2010. évi költségvetésről szóló 4/2010. (III.9.) szekszárdi ör. módosításáról (tervezet)
(246. számú közgyűlési előterjesztés)  (mellékletek)
Előterjesztő: Pál József igazgatóság vezető

3. napirendi pont
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2011-2013. évi költségvetési koncepciója
(249. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Pál József igazgatóság vezető

4. napirendi pont
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …/2010. (…) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 10/2000. (IV.17.) Kgy. rendelet módosításáról (tervezet)
(247. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző

5. napirendi pont
Javaslat a képviselők delegálására a működő óvoda- és iskolaszékekbe
(241. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Horváth Annamária oktatási referens

6. napirendi pont
Ifjúsági Érdekegyeztető Fórum tagjainak megválasztása
(238. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Asztalos Adrienn sport és ifjúsági referens

7. napirendi pont
Javaslat a Baka István Általános Iskola szervezeti és működési szabályzatának jóváhagyására
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Horváth Annamária oktatási referens

8. napirendi pont
Javaslat pályázat benyújtására az E.ON Hungária Zrt. Családi Foci Koncepciójának helyi megszervezéséhez és lebonyolításához
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Asztalos Adrienn sport és ifjúsági referens
Meghívott: Csillag Balázs a Városi Sport- és Szabadidő Központ igazgatója

9. napirendi pont
Javaslat az épülő atlétikai pálya elnevezésére vonatkozó bíráló bizottság felállítására
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Asztalos Adrienn sport és ifjúsági referens
Meghívott: Bosnyák Péter a Szekszárdi Atlétikai Klub Sportegyesület elnöke
Csillag Balázs a Városi Sport- és Szabadidő Központ igazgatója

10. napirendi pont
Kérdőíves közvélemény kutatás támogatása „Sport Érték Kutatás 2010” néven
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Asztalos Adrienn sport és ifjúsági referens
Meghívott: Bosnyák Péter a Szekszárdi Atlétikai Klub Sportegyesület elnöke
Csillag Balázs a Városi Sport- és Szabadidő Központ igazgatója

11. napirendi pont
Javaslat „Béke, összefogás, segítségnyújtás” elnevezésű rajzpályázat meghirdetésére
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Asztalos Adrienn sport és ifjúsági referens

12. napirendi pont
Baka István Általános Iskola szerződés módosítási kérelme
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Asztalos Adrienn sport és ifjúsági referens

13. napirendi pont
Ippon Karate Egyesület támogatási kérelme
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Asztalos Adrienn sport és ifjúsági referens

14. napirendi pont
Dragonblues Kft. támogatási kérelme
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Asztalos Adrienn sport és ifjúsági referens

15. napirendi pont
Egyebek


Szekszárd, 2010. november 19.


Csillagné Szánthó Polixéna s.k.
Humán Bizottság elnöke