Szám: IV. 577/2010.

M e g h í v ó

a Humán Bizottság
2010. november 11-én (csütörtökön) tartandó ülésére


Helye: Polgármesteri Hivatal I. emeleti Polgármesteri tárgyaló
Ideje: 13 óra 30 perc


1. napirendi pont
Javaslat pedagógiai-szakmai szolgáltatás igénybevételére benyújtott kérelmek elbírálására
(a beérkezett kérelmek a Közoktatási, Művelődési és Sport Osztályon megtekinthetőek)
Előterjesztő: Dr. Horváth Annamária oktatási referens

2. napirendi pont
Javaslat a Pedagógiai Tartalmi Fejlesztési Támogatási Keret felosztására
(a beérkezett kérelmek a Közoktatási, Művelődési és Sport Osztályon megtekinthetőek)
Előterjesztő: Dr. Horváth Annamária oktatási referens

3. napirendi pont
Javaslat Szakmai tanügyi-igazgatási ellenőrzésre beérkezett ajánlatok elbírálására
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Horváth Annamária oktatási referens

4. napirendi pont
A Tolna Megyei Önkormányzat Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézményének kérelme
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Horváth Annamária oktatási referens

5. napirendi pont
A Gyermeklánc Óvoda szülői munkaközösségének kérelme
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Horváth Annamária oktatási referens

6. napirendi pont
Javaslat pedagógiai program módosítására vonatkozó hozzájárulásra
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Horváth Annamária oktatási referens

7. napirendi pont
Javaslat támogatási összeg felhasználási és elszámolási határidejének módosítására
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Asztalos Adrienn sport és ifjúsági referens

8. napirendi pont
A Tolna Megyei Fogyatékosok Sportszövetségének támogatási kérelme
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Asztalos Adrienn sport és ifjúsági referens

9. napirendi pont
Javaslat a bizottsági kereteken meglévő pénzeszközök átcsoportosítására
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Asztalos Adrienn sport és ifjúsági referens

10. napirendi pont
A Gemenc Judo Klub támogatási kérelme
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Asztalos Adrienn sport és ifjúsági referens

11. napirendi pont
Egyebek


Szekszárd, 2010. november 4.Csillagné Szánthó Polixéna s.k.
Humán Bizottság elnöke