MEGHÍVÓ

a Humán Bizottság
2018. december 10. (hétfőn) tartandó rendesülésére

 

 

Helye: Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, Díszterem (Szekszárd, Béla király tér 8., I. emelet)

Ideje: 8 óra 30 perckor 

NAPIREND

 

1. napirendi pont:

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …./2018. (….) önkormányzati rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018.(II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(318. számú közgyűlési előterjesztés) - (melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Tamási Anna igazgatóságvezető

2. napirendi pont:
Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi belső ellenőrzési terve módosításának elfogadására
(307. számú közgyűlési előterjesztés) - (1.melléklet) - (2.melléklet)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előadó: dr. Nagy Csilla folyamatellenőr, mb. osztályvezető 

3. napirendi pont:
Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi belső ellenőrzési tervének elfogadására
(308. számú közgyűlési előterjesztés) - (melléklet)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előadó: dr. Nagy Csilla folyamatellenőr, mb. osztályvezető

 

4. napirendi pont:
Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének 2019. évi munkatervének elfogadására
(310. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Csillagné Szánthó Polixéna elnök


5. napirendi pont:
Az 1. számú Óvoda Kindergarten óvodavezetői megbízására vonatkozó pályázati felhívás közzététele
(305. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Horváth Annamária oktatási referens


6. napirendi pont:
Szakmai beszámoló a Szekszárdi Fekete Gólyák Kézilabda Clubműködéséről és terveinek bemutatásáról
(94. számú bizottsági előterjesztés) - (melléklet)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Sipos Gergő sport- és ifjúsági referens
Meghívott: Bay Attila a Szekszárdi Fekete Gólyák Kézilabda Club elnöke

A napirendi pont tárgyalására várhatóan 9 órakor kerül sor. 

7. napirendi pont:
Szakmai beszámoló a Szekszárdi Utánpótlásnevelő Football Clubműködéséről és terveinek bemutatásáról
(95. számú bizottsági előterjesztés) - (melléklet)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Sipos Gergő sport- és ifjúsági referens
Meghívott: Kárpáti Zoltán a Szekszárdi Utánpótlásnevelő Football Club elnöke

 
8. napirendi pont:
A Spurkerék Modellező Sportegyesület 2018. évi Sportkeret (Sportrendezvényre) kapott támogatási összeg felhasználási és elszámolási határidejének módosítására
(104. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Sipos Gergő sport- és ifjúsági referens
 
 
9. napirendi pont:

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Humán Bizottságának 2019. évi munkaterve
(102. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Majnay Gábor osztályvezető 

10. napirendi pont:
Javaslat a beérkezett kérelmek támogatására
(103. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Sipos Gergő sport- és ifjúsági referens

 

ZÁRT ÜLÉS: 

 

11. napirendi pont:

Javaslat Mészöly Miklós emlékplakett adományozására
(309. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Pócs Margit közművelődési és civil kapcsolatok referense


12. napirendi pont:
Javaslat a Mecénás Tehetséggondozó Támogatásra érkezett pályázatok elbírálására III.
(101. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Sipos Gergő sport- és ifjúsági referens

 

Szekszárd, 2018. december 07.