MEGHÍVÓ

a Humán Bizottság
2018. október 24. (szerdán) tartandó rendesülésére

 

 

Helye: Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, Házasságkötő terem (Szekszárd, Béla király tér 8., I. emelet)
Ideje: 8 órakor 

NAPIREND

 

ZÁRT ÜLÉS:

 

 1. napirendi pont:
Javaslat a „Tanulj, hogy boldogulj!” ösztöndíj odaítélésére
(81. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: dr. Horváth Annamária oktatási referens
Meghívott: Rizsányi Ágota kuratóriumi elnök

 

2. napirendi pont:
A Mecénás Tehetséggondozó Támogatásra érkezett pályázatok elbírálása
(83. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Sipos Gergő sport- és ifjúsági referens 

 

NYILVÁNOS ÜLÉS:

 

 


3. napirendi pont:
Javaslat a TOP-6.2.1-16-SE1-2017-00001 azonosítószámú „Óvoda és bölcsőde fejlesztése Szekszárd Szőlőhegyen” című projekt keretében konzorciumi együttműködési megállapodás módosítására
(252. számú közgyűlési előterjesztés) - (1.melléklet) - (2.melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető

A napirendi pont tárgyalására várhatóan 8 óra 30 perckor kerül sor.

4. napirendi pont:
Javaslat költségvetési pótelőirányzat biztosítására a Szekszárdi Sportközpont Nonprofit Kft. feladatainak ellátásához
(268. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Tamási Anna igazgatóságvezető


5. napirendi pont:
Javaslat a Szekszárdi Sportközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság alapító okiratának módosítására
(248. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Berka Fanni jogász

 

6. napirendi pont:
Javaslat a Pécsi Tudományegyetem Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Karral kötendő háromoldalú együttműködési megállapodás megkötéséhez való hozzájárulásra
(262. számú közgyűlési előterjesztés) - (1.melléklet) - (2.melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Majnay Gábor osztályvezető

 

7. napirendi pont:
A Szekszárdi Utánpótlásnevelő Football Club kérelme
(250. számú közgyűlési előterjesztés) - (melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Feri Blanka osztályvezető

 

8. napirendi pont:
Szakmai beszámoló a Tolnai Tájak Íjász Egyesület működéséről és terveinek bemutatásáról
(88. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Sipos Gergő sport- és ifjúsági referens
Meghívott: Alexandra Manea a Tolna Tájak Íjász Egyesület elnöke
 

A napirendi pont tárgyalására várhatóan 9 órakor kerül sor.

9. napirendi pont:
Szakmai beszámoló az Kosárlabda Sport Club Szekszárd működéséről és terveinek bemutatásáról
(85. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Sipos Gergő sport- és ifjúsági referens
Meghívott: Némedi Péter a Kosárlabda Sport Club Szekszárd elnöke

 

A napirendi pont tárgyalására várhatóan 9 óra 10 perckor kerül sor.

 

 

10. napirendi pont:
Szakmai beszámoló a Szekszárdi Kajak-Kenu Sportegyesület működéséről és terveinek bemutatásáról
(86. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Sipos Gergő sport- és ifjúsági referens
Meghívott: Jámbor Attila a Szekszárdi Kajak-Kenu Sportegyesület elnöke

 

A napirendi pont tárgyalására várhatóan 9 óra 15 perckor kerül sor. 

 

11. napirendi pont:
Szakmai beszámoló az Alisca Nyilai Íjász Egyesület működéséről és terveinek bemutatásáról
(84. számú bizottsági előterjesztés) - (melléklet)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Sipos Gergő sport- és ifjúsági referens
Meghívott: Piros László az Alisca Nyilai Íjász Egyesület elnöke

 

 A napirendi pont tárgyalására várhatóan 9 óra 20 perckor kerül sor.

 

 12. napirendi pont:
A Szekszárd és Környéke Szabadidős Többcélú Egyesület 2018. évi Ifjúsági Keretből kapott támogatási összeg felhasználásának módosítása
(90. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Sipos Gergő sport- és ifjúsági referens

 

 13. napirendi pont:
Beszámoló az általános iskolások nyári napközis ellátásáról
(82. számú bizottsági előterjesztés) - (melléklet)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: dr. Horváth Annamária oktatási referens

 

 14. napirendi pont:
Az általános iskolák felvételi körzetének felülvizsgálata
(251. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előadó: dr. Horváth Annamária oktatási referens

 

 15. napirendi pont:
Az óvodák 2018/2019. nevelési évre szóló munkatervei
(80. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: dr. Horváth Annamária oktatási referens


 

16. napirendi pont:
Az óvodaépületek 2018. évi nyári kihasználtsága
(79. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: dr. Horváth Annamária oktatási referens

 

17. napirendi pont
Javaslat a Tartalék Keretre beérkezett kérelmek támogatására
(89. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Pócs Margit közművelődési és civil kapcsolatok referense

 

18. napirendi pont:
Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott bizottsági határozatokról (2018. III. negyedév)
(78. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Csillagné Szánthó Polixéna elnök 

  

 

Szekszárd, 2018. október 19.