MEGHÍVÓ


a Humán Bizottság
2018. szeptember 24. (hétfőn) tartandó rendesülésére

 

 

Helye: Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, Házasságkötő terem (Szekszárd, Béla király tér 8., I. emelet)
Ideje: 8 óra 30 perckor

 

NAPIREND

 

 

1. napirendi pont:
Beszámoló a VÍZ’P’ART Közalapítvány 2017. évi működéséről
(212. számú közgyűlési előterjesztés)  (melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Ludas Gabriella jogi referens
Meghívott: Rühl Gizella kuratóriumi alelnök

2. napirendi pont:
Javaslat a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 27/2014. (XII.23.) önkormányzati rendelet egyes függelékeinek, valamint a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítására (tervezet)
(227. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Molnár Kata jegyző 

3. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2018. (…) önkormányzati rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(232. számú közgyűlési előterjesztés)  (1.melléklet)  (2.melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Tamási Anna igazgatóságvezető

4. napirendi pont:
Javaslat az „Ovi-Sport Pálya felújítása Szekszárd” programhoz kapcsolódó önerő biztosításáról
(240. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó:Magyarné Somogyvári Tünde osztályvezető 

5. napirendi pont:
Javaslat a TOP-6.2.1-15-SE1-2016-00002 azonosítószámú „Kadarka utcai mini bölcsőde létrehozása” című projekt keretében konzorciumi együttműködési megállapodás módosítása
(239. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő:Ács Rezső polgármester
Előadó:Magyarné Somogyvári Tünde osztályvezető

6. napirendi pont:
Javaslat az aranykönyvi szerkesztőcsoport megbízására
(210. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Majnay Gábor osztályvezető

7. napirendi pont:
Javaslat a Szekszárdi Település Értéktár Bizottság szervezeti és működési szabályzatának módosítására
(215. számú közgyűlési előterjesztés)  (melléklet)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna, a Szekszárdi Települési Értéktár Bizottság elnöke
Előadó: Majnay Gábor osztályvezető

8. napirendi pont:
Köznevelési szerződés megkötése „Az Én Ovim” Alapítvánnyal
(208. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Majnay Gábor osztályvezető

9. napirendi pont:
Javaslat a „Szekszárd - ahol élünk” ismeretterjesztő kiadvány értékesítésére
(214. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Majnay Gábor osztályvezető 

10. napirendi pont:
Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott bizottsági határozatokról (2018. II. negyedév)
(76. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Csillagné Szánthó Polixéna elnök

 

Szekszárd, 2018. szeptember 21.