Szám: IV/B/77-5/2018.

 

MEGHÍVÓ

a Humán Bizottság 2018. április 23. napján (hétfőn) tartandó rendes ülésére 

 

Helye: Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, Műszaki tárgyaló (Szekszárd, Béla király tér 8., II. emelet) Ideje: 8 óra 30 perckor

NAPIREND

ZÁRT ÜLÉS:

1. napirendi pont: Intézményvezetői pályázatok véleményezése (Tolna Megyei Pedagógiai Szakszolgálat, Szekszárdi Garay János Gimnázium) 
(96. számú közgyűlési előterjesztés) 
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester 
Előadó: dr. Horváth Annamária oktatási referens 
Meghívottak: pályázók

NYILVÁNOS ÜLÉS:

2. napirendi pont: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének .../2018. (…) önkormányzati rendelete a közpénzek felhasználásának átláthatóságáról, valamint az államháztartáson kívüli források átadásáról és átvételéről szóló 3/2017. (II. 8.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet) 
(95. számú közgyűlési előterjesztés - melléklet)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző 
Előadó: Majnayné Sajben Anna igazgatóságvezető

3. napirendi pont: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2018. (….) önkormányzati rendelete egyes önkormányzati rendeleteknek az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény hatálybalépésével összefüggő módosításáról (tervezet) 
(82. számú közgyűlési előterjesztés
Előterjesztő. dr. Molnár Kata jegyző 
Előadó: Majnayné Sajben Anna igazgatóságvezető

4. napirendi pont: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …./2018. (…) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjáról szóló 36/2001. (XII. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet) 
(111. számú közgyűlési előterjesztés
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester 
Előadó: Tamási Anna igazgatóságvezető 

5. napirendi pont: A 44. Gemenc Nagydíj megrendezésére vonatkozó támogatási kérelem 
(36. számú bizottsági előterjesztés
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök 
Előadó: Majnay Gábor osztályvezető 
Meghívott: Csillag Balázs ügyvezető igazgató
A napirendi pont tárgyalására várhatóan 9 óra 30 perckor kerül sor.

6. napirendi pont: Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Integrált Területi Programjának elfogadására 
(103. számú közgyűlési előterjesztés - 1. sz. melléklet - 2. sz. melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester 
Előadó: Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető

7. napirendi pont: A Szekszárdi Szakképzési Centrum Bezerédj István Szakképző Iskolája átszervezésének véleményezése 
(84. számú közgyűlési előterjesztés
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester 
Előadó: dr. Horváth Annamária oktatási referens

8. napirendi pont: A Szekszárdi 2. számú Óvoda-Bölcsőde és Egységes Óvoda-Bölcsőde alapító okiratának módosítása 
(72. számú közgyűlési előterjesztés - melléklet)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző 
Előadó: dr. Horváth Annamária oktatási referens

9. napirendi pont: A Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás létrehozásáról szóló társulási megállapodás módosítása 
(73. számú közgyűlési előterjesztés
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester 
Előadó: dr. Horváth Annamária oktatási referens

10. napirendi pont: Javaslat az Illyés Gyula Irodalmi Alapítvány kuratóriumi tagja megbízatásának meghosszabbítására 
(86. számú közgyűlési előterjesztés - melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester 
Előadó: Feri Blanka osztályvezető

11. napirendi pont: A Szekszárdi Kábítószer Egyeztető Fórum működési feltételeinek biztosítása és programjainak támogatása a KAB-KEF-18-A kódszámú pályázat önrészének biztosításával 
(90. számú közgyűlési előterjesztés
Előterjesztő: dr. Haag Éva alpolgármester 
Előadó: Majnay Gábor osztályvezető

12. napirendi pont: Tájékoztató a Civil Koncepció 2017. évi megvalósulásáról 
(115. számú közgyűlési előterjesztés - melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester 
Előadó: Pócs Margit közművelődési és civil kapcsolatok referense 

13. napirendi pont: Javaslat a 2018. évi egyházi közösségi programok és beruházások megvalósításának támogatására 
(92. számú közgyűlési előterjesztés
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester 
Előadó: dr. Holczer Mónika jogi és bizottsági referens 

14. napirendi pont: Javaslat a Tartalék Keretre beérkezett kérelmek támogatására 
(39. számú bizottsági előterjesztés
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök 
Előadó: Pócs Margit közművelődési és civil kapcsolatok referense 

15. napirendi pont: Sportegyesületek 2017. évi sportkeret és ifjúsági pályázat elszámolásával kapcsolatos módosítási kérelmek 
(32. számú bizottsági előterjesztés - 1. sz. melléklet - 2. sz. melléklet - 3. sz. melléklet)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök 
Előadó: Sipos Gergő sport- és ifjúsági referens 

16. napirendi pont: Javaslat a Kulturális Támogatási Keret Felhívására 
(38. számú bizottsági előterjesztés - melléklet)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök 
Előadó: Pócs Margit közművelődési és civil kapcsolatok referense

17. napirendi pont: Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott bizottsági határozatokról (2018. I. negyedév) 
(34. számú bizottsági előterjesztés
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök 
Előadó: Csillagné Szánthó Polixéna elnök

18. napirendi pont: 
Egyebek

ZÁRT ÜLÉS:

19. napirendi pont: Javaslat megyei díjak adományozására 
(79. számú közgyűlési előterjesztés) 
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester 
Előadó: Pócs Margit közművelődési és civil kapcsolatok referense

20. napirendi pont: Javaslat „Szekszárd Városért a művészet erejével” elismerő cím adományozására 
(74. számú közgyűlési előterjesztés) 
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester 
Előadó: Pócs Margit közművelődési és civil kapcsolatok referense

Szekszárd, 2018. április 20.

Csillagné Szánthó Polixéna s.k. 
Humán Bizottság elnöke