M E G H Í V Ó

a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság 
2018. november 13. napján (kedden) tartandó rendes ülésére

 

 
Helye: Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, Díszterem (7100 Szekszárd, Béla király tér 8. I. emelet)

Ideje:   8 óra 30 perckor

NAPIREND

 

 1. napirendi pont:

„Megbízási szerződés a Modern Városok Program keretében megvalósuló új, fedett városi uszoda beruházással kapcsolatos tervellenőri feladatok ellátására” tárgyában kiírt közbeszerzési értékhatár alatti meghívásos pályázati eljárás eredménye
(a 169. számú bizottsági előterjesztés később kerül kiküldésre)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Dési Ildikó közbeszerzési referens

 

2. napirendi pont:

„Tervezési szerződés a TOP 6.1.1-16 kódszámú „Ipari parkok, iparterületek fejlesztése” megnevezésű pályázat keretében új csarnokok építésére vonatkozó engedélyezési tervek és kiviteli elkészítésére és épületenkénti tervezési feladatok ellátására” tárgyában kiírt közbeszerzési értékhatár alatti meghívásos pályázati eljárás eredménye
(a 170. számú bizottsági előterjesztés később kerül kiküldésre)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető

 

3. napirendi pont:
Az „Adásvételi szerződés Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata által a „Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Szekszárd, Wigand tér 1-2. sz. alatt” c. TOP-6.6.1-15-SE1-2016-00001 azonosítószámú projekt keretében szoftver- és számítástechnikai eszközbeszerzésre” tárgyú pályázati eljárás eredményéről
(168. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető

 

4. napirendi pont:
„Vállalkozási keretszerződés SZMJV Önkormányzata által Szekszárd városban a közúti forgalom folyamatos biztosítása érdekében a gépi hóeltakarítási és síkosság-mentesítési feladatok ellátására” tárgyában kiírt közbeszerzési értékhatár alatti meghívásos pályázati eljárás   eredménye
(a 171. számú bizottsági előterjesztés később kerül kiküldésre)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető

 

5. napirendi pont:
A „Szekszárd, 8802 hrsz-ú zártkerti út felújítása” tárgyában kiírt közbeszerzési értékhatár alatti meghívásos pályázat eljárás eredménye
(165. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető

 

6. napirendi pont:
Lakossági kérelem mozgáskorlátozott parkoló kijelölésére
(166. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető

 

7. napirendi pont:
Forgalmi rend felülvizsgálatával kapcsolatos kérelmek
(167. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető

 
 

További napirendi pont javaslat:

 

Szekszárd, 2018. november 9.