M E G H Í V Ó

a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság
2018. október 24. napján (szerdán) tartandó rendes ülésére

 

 Helye: Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, Házasságkötő terem (7100 Szekszárd, Béla király tér 8. I. emelet)

Ideje:   13 órakor

NAPIREND

 

 1. napirendi pont:

A Lélekmenedék Egészségügyi Szolgáltató Kft. kérelme
(163. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Főfai Klára igazgatóságvezető
Előadó: Lovrity Attiláné intézményvezető

 2. napirendi pont:
Javaslat költségvetési pótelőirányzat biztosítására a Szekszárdi Sportközpont Nonprofit Kft. feladatainak ellátásához
(268. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Tamási Anna igazgatóságvezető

3. napirendi pont:
Javaslat a TOP-6.2.1-16-SE1-2017-00001 azonosítószámú „Óvoda és bölcsőde fejlesztése Szekszárd Szőlőhegyen” című projekt keretében konzorciumi együttműködési megállapodás módosítására
(252. számú közgyűlési előterjesztés) (1.melléklet) (2.melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető 

4. napirendi pont:
Javaslat az „Adásvételi szerződés Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata TOP-6.6.1-15-SE1-2016-00001 azonosítószámú, "Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Szekszárd, Wigand tér 1-2. sz. alatt" c. pályázatának megvalósításához szükséges háziorvosi bútor beszerzésre” tárgyú pályázati eljárás eredményéről
(161. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető

5. napirendi pont:
Javaslat a Szekszárdi Turisztikai Nonprofit Kft. alapító okiratának módosítására
(261. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Berlinger Attila ügyvezető

6. napirendi pont:
Javaslat a Szekszárdi Sportközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság alapító okiratának módosítására
(248. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Berka Fanni jogász

7. napirendi pont:
Javaslat az Agenta Girls Szekszárdi Football Club Kft. részére tulajdonosi hozzájárulás megadására
(266. számú közgyűlési előterjesztés) (1.melléklet) (2.melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Berka Fanni jogász 

8. napirendi pont:
Javaslat a Szekszárdi Tankerületi Központtal kötött vagyonkezelési szerződés módosítására
(263. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Berka Fanni jogász 

9. napirendi pont:
A Szekszárdi Utánpótlásnevelő Football Club kérelme
(250. számú közgyűlési előterjesztés) (melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Feri Blanka osztályvezető

10. napirendi pont:
Javaslat a Szekszárdi Diákétkeztetési Kft. alapító okiratának módosítására
(265. számú közgyűlési előterjesztés) (melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Holczer Mónika jogi és bizottsági referens

11. napirendi pont:
Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott bizottsági határozatokról (2018. III. negyedév)
(162. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Kővári László elnök
Előadó: Kővári László elnök

+1: Javaslat a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft-vel a Szekszárdi Vasárnap kiadási tevékenységének ellátására kötött megállapodás módosítására
(264. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő:  Ács Rezső polgármester                                                                            
Előadó: Ács Rezső polgármester

+2: Vállalkozási szerződés a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01286 kódszámú „Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása” című pályázat megvalósításához szükséges szakértői szolgáltatás nyújtására
(164. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Magyarné Somogyvári Tünde

 

 

ZÁRT ÜLÉS

 

 

 

12. napirendi pont:

Javaslat a Sárvíz u. 6. szám alatti ingatlan hasznosítására
(253. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Varga András osztályvezető

 

13. napirendi pont:

A Szekszárdi Ipari Park Kft. törzstőke leszállítására vonatkozó tulajdonosi döntések meghozatala
(260. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Kovácsné dr. Kubik Andrea jogász

+1: Az Ipari Parkban lévő ingatlanok vételére benyújtott pályázatok értékelése
(269. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő:  Ács Rezső polgármester                                                                            
Előadó: Ács Rezső polgármester

+2:Javaslat a Szekszárd belterület 3803/1 hrsz-ú teniszpálya ingatlan tulajdoni és használati viszonyaira vonatkozó peres eljárások lezárása végett egyezségi megállapodás megkötése tárgyában
(270. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő:  Ács Rezső polgármester                                                                            
Előadó: Ács Rezső polgármester


 

 

 

Szekszárd, 2018. október 19.