M E G H Í V Ó

a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság        
2018. október 11. napján (csütörtökön) tartandó rendkívüli ülésére

 

Helye: Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, Házasságkötő terem (7100 Szekszárd, Béla király tér 8. I. emelet)
Ideje:   8 óra 30 perckor

 

NAPIREND

 

 

 

1. napirendi pont:

Tájékoztató elektromos töltőállomás létesítéséről
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Kővári László elnök
Előadó: Kővári László elnök
Meghívott: Sebestyén Ferenc

 

2. napirendi pont:

Javaslat a TOP-6.2.1-15-SE1-2016-00002 azonosítószámú, „Kadarka utcai mini bölcsőde létrehozása” című projekt megvalósításához szükséges önerő biztosítására a pótmunkák kapcsán, továbbá a kivitelezői vállalkozási szerződés határidő módosítására
(159. számú bizottsági előterjesztés) (melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető

 

3. napirendi pont:

Közterület-használati díj mellőzése iránti kérelem
(156. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető

 

4. napirendi pont:
A Tolna Megyei Kormányhivatal közterület-használati díj mellőzése iránti kérelme
(157. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető

5. napirendi pont:

Forgalmi rend felülvizsgálatával kapcsolatos kérelmek
(158. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető

 

 

Szekszárd, 2018. október 10.