Szám: IV/B/74-9/2018.

 

M E G H Í V Ó

a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság
2018. június 5. napján (kedden) tartandó rendes ülésére

 

Helye: Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, Házasságkötő terem (7100 Szekszárd, Béla király tér 8. II. emelet)
Ideje: 16 órakor

 

NAPIREND

 

1. napirendi pont: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata által üzemeltetett Intézmények részére 24 db nyomtató és 37 db multifunkciós nyomtatóeszköz bérlete 
(a 96. számú bizottsági előterjesztés később kerül kiküldésre) 
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester 
Előadó: Mechlerné Letenyei Hédi közbeszerzési referens

2. napirendi pont: Vállalkozási szerződés Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat fenntartásában működő Intézményei számára bérelt 24 db nyomtató és 37 db multifunkciós nyomtatóeszközök üzemeltetésére 
(a 97. számú bizottsági előterjesztés később kerül kiküldésre) 
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester Előadó: Mechlerné Letenyei Hédi közbeszerzési referens

3. napirendi pont: Az M-SZ Kft. kérelme 
(94. számú bizottsági előterjesztés - melléklet
Előterjesztő: dr. Főfai Klára igazgatóságvezető 
Előadó: Lovrity Attiláné intézményvezető

4. napirendi pont: Vállalkozási szerződés az EFOP-2.4.2-17 kódszámú „Lakhatási körülmények javítása” című pályázati konstrukcióban megjelölt ingatlanok felújítási és korszerűsítési munkáinak kivitelezésére 
(a 95. számú bizottsági előterjesztés később kerül kiküldésre) 
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester 
Előadó: Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető

5. napirendi pont: Megbízási szerződés a TOP-6.5.1-15-SE1-2016-00001 azonosító számú” Szekszárdi Baka István Általános Iskola energetikai korszerűsítése” című projekt kertében, a Szekszárdi Baka István Általános Iskola építési munkáihoz kapcsolódó műszaki ellenőri munkák elvégzésére 
(a 98. számú bizottsági előterjesztés később kerül kiküldésre) 
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester 
Előadó: Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető

6. napirendi pont: Forgalmi rend felülvizsgálatával kapcsolatos kérelmek 
(92. számú bizottsági előterjesztés
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető 
Előadó: Schmidt Krisztián osztályvezető

7. napirendi pont: Vállalkozási keretszerződés SZMJV Önkormányzata által a „Szekszárd Megyei Jogú Város közigazgatási területén lévő külterületi, zártkerti utak fenntartási és rekonstrukciós munkálataira” tárgyú meghívásos pályázati eljárás eredménye 
(93. számú bizottsági előterjesztés
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető 
Előadó: Schmidt Krisztián osztályvezető

 

Szekszárd, 2018. június 1.

 

Kővári László s.k.
GPB elnök

További napirendi pont javaslat:

• A ZEVIMEX Kft. által használt közterület használati díjának megállapítása

 • Galambgyérítés Szekszárd Megyei Jogú Város közigazgatási területén 
  (100. számú bizottsági előterjesztés
  Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető 
  Előadó: Märcz László igazgatóságvezető
 • „Vállalkozási szerződés Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata intézményei (2. sz. Óvoda és Dr. Kelemen Endre Idősek Otthona) épületei hűtés – fűtés és használati melegvíz rendszerének, továbbá napelemes rendszereinek üzemeltetésére, karbantartására, TMK munkáinak ellátására, valamint tartalék kazán beépítésére” tárgyú eljárás eredménye
  (101. számú előterjesztés)
  Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető 
  Előadó: Märcz László igazgatóságvezető