Szám: IV/B/74-6/2018.

 

M E G H Í V Ó

a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság
2018. április 17. napján (kedden) tartandó rendes ülésére

 

Helye: Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, Műszaki tárgyaló (7100 Szekszárd, Béla király tér 8. II. emelet)
Ideje: 8 óra 30 perckor

NAPIREND

1. napirendi pont:
„Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi Gondnoksága által működtetett, Szekszárd és a társult községek közös központi háziorvosi ügyelete részére személyszállítási szolgáltatás nyújtása” tárgyában kiírt közbeszerzési értékhatár alatti meghívásos pályázati eljárás eredménye 
(57. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester 
Előadó: Lovrity Attiláné intézményvezető

2. napirendi pont:
„Adásvételi szerződés Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata részére a „Szekszárd Megyei Jogú Város és várostérsége foglalkoztatási helyzetének javítása” c. TOP-6.8.2-15-SE1-2016-00001 azonosítószámú projekt keretében irodaszer beszerzésére” tárgyú pályázati eljárás eredménye 
(60. számú bizottsági előterjesztés) 
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester 
Előadó: Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető

3. napirendi pont:
Okos Zebra – gyalogosvédelmi rendszer kialakítása Szekszárdon, a Szent I. tér 11-13. sz. előtt kijelölt gyalogátkelőhelyen 
(61. számú bizottsági előterjesztés - melléklet) 
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester 
Előadó: Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető

4. napirendi pont:
„Adásvételi szerződés gépkocsi beszerzésére ”Szenvedélybetegek részére nyújtott alacsonyküszöbű ellátást, utcai szociális munkát, krízisközpontot, titkos menedékházat, biztos kezdet gyerekházat működtető és befogadott szolgáltatók feltételeinek fejlesztésére” c. pályázat keretében” tárgyú meghívásos pályázati eljárás eredménye 
(62. számú bizottsági előterjesztés) 
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester 
Előadó: Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető

5. napirendi pont:
„Vállalkozási szerződés a TOP pályázatok keretében nyilvánosság biztosításával, tájékoztatással kapcsolatos feladatok ellátására” tárgyú pályázati eljárás eredménye 
(63. számú bizottsági előterjesztés) 
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester 
Előadó: Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető

6. napirendi pont:
„Vállalkozási szerződés Szekszárd Megyei Jogú Város közigazgatási területén a helyi közforgalmú autóbusz vonalhálózat, menetrend és tarifarendszer felülvizsgálata” tárgyú meghívásos pályázati eljárás eredménye 
(58. számú bizottsági előterjesztés) 
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető 
Előadó: Schmidt Krisztián osztályvezető

7. napirendi pont:
Lakossági kérelem mozgáskorlátozott parkoló kijelölésére 
(59. számú bizottsági előterjesztés) 
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető 
Előadó: Schmidt Krisztián osztályvezető

8. napirendi pont:
A Frissten Sütőipari Kft. közterület-használati díj mérséklése iránti kérelme 
(64. számú bizottsági előterjesztés) 
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető 
Előadó: Märcz László igazgatóságvezető

9. napirendi pont:
A Magyar Vöröskereszt Tolna Megyei Szervezetének közterület-használati díj mellőzése iránti kérelme 
(65. számú bizottsági előterjesztés) 
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető 
Előadó: Märcz László igazgatóságvezető

10. napirendi pont:
A Szekszárdi Sportközpont Nonprofit Kft. közterület-használati díj mellőzése iránti kérelme 
(66. számú bizottsági előterjesztés) 
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető 
Előadó: Märcz László igazgatóságvezető

11. napirendi pont:
A Szekszárd Borvidék Nonprofit Kft. támogatási kérelme I. 
(55. számú bizottsági előterjesztés - melléklet) 
Előterjesztő: Kővári László elnök 
Előadó: Kővári László elnök

12. napirendi pont:
A Szekszárd Borvidék Nonprofit Kft. támogatási kérelme II. 
(56. számú bizottsági előterjesztés - melléklet) 
Előterjesztő: Kővári László elnök 
Előadó: Kővári László elnök

 

Szekszárd, 2018. április 13.

Kővári László s.k.
GPB elnök