Szám: IV/B/74-5/2018.
 


M E G H Í V Ó


a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság    
2018. március 23. napján (pénteken) tartandó rendkívüli ülésére


Helye: Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, Műszaki tárgyaló (7100 Szekszárd, Béla király tér 8. II. emelet)
Ideje: 8 óra 30 perckor


NAPIREND

1. napirendi pont:
„Adásvételi szerződés gépkocsi beszerzésére ”Szenvedélybetegek részére nyújtott alacsonyküszöbű ellátást, utcai szociális munkát, krízisközpontot, titkos menedékházat, biztos kezdet gyerekházat működtető és befogadott szolgáltatók feltételeinek fejlesztésére” c. pályázat keretében” tárgyú meghívásos pályázati eljárás eredménye
(50. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Balog Kitti pályázati referens

2. napirendi pont.
„Tervezési szerződés a TOP 6.3.2-16-SE1-2017-0001 azonosítószámú Zöld város kialakítása elnevezésű pályázat keretében a pályázat megvalósításának, az akcióterületi terv készítésének alapjául szolgáló koncepció tervezési feladatok ellátására” tárgyú pályázati eljárás eredménye
(51. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Dévai-Horváth Krisztina pályázati referens

3. napirendi pont:
„Vállalkozási szerződés a TOP 6.3.2-16-SE1-2017-0001 azonosítószámú Zöld város kialakítása elnevezésű pályázat keretében a pályázat megvalósításához költség-haszon elemzés készítésére” tárgyú pályázati eljárás eredménye
(53. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Dévai-Horváth Krisztina pályázati referens

4. napirendi pont:
Kérelem az Alisca utca 44-46. társasház mögötti parkoló forgalmi rendjének felülvizsgálatára
(46. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Schmidt Krisztián osztályvezető

5. napirendi pont:
Kérelem az Ebes utca forgalmi rendjének felülvizsgálatára
(47. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Schmidt Krisztián osztályvezető

6. napirendi pont:
Kérelem a Fagyöngy utca forgalmi rendjének felülvizsgálatára
(48. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Schmidt Krisztián osztályvezető

7. napirendi pont:
Kérelem a Semmelweis u. 3/A. előtti parkoló forgalmi rendjének felülvizsgálatára
(49. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Schmidt Krisztián osztályvezető

8. napirendi pont:
Közterület-használati díj mellőzése iránti kérelem
(52. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető

9. napirendi pont:
A Minőségi Borok Ételek magazinban való megjelenésről szóló 86/2018. (II.20.) bizottsági határozat kiegészítése
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Kővári László elnök
Előadó: Kővári László elnök


Szekszárd, 2018. március 22.


Kővári László s.k.
GPB elnök