Szám: IV/B/74-3/2018.
 

M E G H Í V Ó

a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság    
2018. február 20. napján (kedden) tartandó rendes üléséreHelye: Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, Műszaki tárgyaló (7100 Szekszárd, Béla király tér 8. II. emelet)
Ideje: 8 órakor


NAPIREND

1. napirendi pont:
IBC tartályokkal kapcsolatos tájékoztató
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Kővári László elnök
Előadó: Kővári László elnök
Meghívott: Baka György a Zöldtárs Alapítvány elnöke

2. napirendi pont:
Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteinek költségvetési évet követő három évre várható összegének jóváhagyására
(60. számú közgyűlési előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester 
Előadó: Tamási Anna igazgatóságvezető

3. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …/2018. (…) önkormányzati rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről (tervezet) 
(55. számú közgyűlési előterjesztés)   (melléklet)   (könyvvizsgálói vélemény)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester 
Előadó: Tamási Anna igazgatóságvezető

4. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2018. (…) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 27/2014. (XII.23.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet), valamint javaslat a Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzata (Ügyrend és munkarend) és a 6. függelék jóváhagyására
(49. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Molnár Kata jegyző

5. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …../2018. (…) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 8/2009. (III.30.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(50. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előadó: dr. Molnár Kata jegyző

6. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2017. (…) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról szóló 1/2009. )II.3.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(58. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előadó: dr. Molnár Kata jegyző

7. napirendi pont:
Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2018. évi közbeszerzési tervének jóváhagyására
(65. számú közgyűlési előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester 
Előadó: dr. Molnár Kata jegyző

8. napirendi pont:
Településrendezési eszközök 2018/2. sz. részleges módosítása
(56. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester 
Előadó: Herr Teréz főépítész

9. napirendi pont:
Javaslat közterület elnevezésére
(57. számú közgyűlési előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester 
Előadó: Steinerné dr. Berenkei Zsuzsanna osztályvezető

10. napirendi pont:
Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Dél-Dunántúli Idegenforgalmi Közhasznú Nonprofit Kft-ben lévő üzletrészének eladására 
(45. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Nagy Csilla folyamatellenőr, mb. osztályvezető

11. napirendi pont:
Javaslat a Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítványhoz benyújtott pályázatok utólagos jóváhagyására
(64. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető

12. napirendi pont:
„Tervezési szerződés a TOP 6.3.2-16-SE1-2017-0001 azonosítószámú Zöld város kialakítása elnevezésű pályázat keretében a pályázat megvalósításának, az akcióterületi terv készítésének alapjául szolgáló koncepció tervezési feladatok ellátására” tárgyú pályázati eljárás eredménye
(a 36. számú bizottsági előterjesztés később kerül kiküldésre)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető

13. napirendi pont:
Javaslat „Látvány-csapatsport támogatáshoz” kapcsolódóan, a Szekszárdi Babits Mihály Általános Iskola területén megvalósuló kézilabda munkacsarnokra vonatkozó együttműködési megállapodás jóváhagyására
(47. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Berka Fanni jogász

14. napirendi pont:
Javaslat önkormányzati tulajdonú lakás bérlőkijelölési jogának biztosítása tárgyában a Tolna Megyei Rendőr-főkapitánysággal kötendő megállapodás jóváhagyására
(53. számú közgyűlési előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Feri Blanka osztályvezető

15. napirendi pont:
Javaslat a helyi szemétszállítási közszolgáltatási tevékenység költségeinek megtérítésére vonatkozó megállapodás megkötésére 
(46. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Varga András osztályvezető

16. napirendi pont:
Javaslat a Nagyvárosi Bűnmegelőzési Programhoz kapcsolódó együttműködés folytatására
(59. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Varga András osztályvezető

17. napirendi pont:
Javaslat a Szekszárd, Széchenyi u.18. sz. alatti mélygarázs üzemeltetésére
(54. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Varga András osztályvezető

18. napirendi pont:
Javaslat zártkerti ingatlanok rendezésére
(32. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető

19. napirendi pont:
„Vállalkozási szerződés Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonában lévő Intézményeinél külső takarítási feladatok ellátása” tárgyában kiírt közbeszerzési értékhatár alatti meghívásos pályázat eredménye
(28. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető

20. napirendi pont:
Az „Esőmanók” Tolna Megyei Autistákért Egyesület közterület-használati díj mellőzése iránti kérelme
(29. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető

21. napirendi pont:
Közterület-használati díj mellőzése iránti kérelem
(33. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető

22. napirendi pont:
A Sportélmény Közhasznú Alapítvány közterület-használati díj mellőzése iránti kérelme
(34. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető

23. napirendi pont:
A Szekszárdi „Fősővárosi” Kör Egyesület közterület-használati díj mellőzése iránti kérelme
(35. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető

24. napirendi pont:
Javaslat bérleti szerződés megkötésére a külterületen fekvő 0320/143 hrsz-ú ingatlan vonatkozásában
(30. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető

25. napirendi pont:
Javaslat a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, valamint a Tolna Megyei Balassa János Kórház támogatására
(52. számú közgyűlési előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Holczer Mónika jogi és bizottsági referens

26. napirendi pont:
Javaslat a Szent Erzsébet Caritas Alapítvány és a Caritas RÉV Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat támogatására 
(61. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Holczer Mónika jogi és bizottsági referens

27. napirendi pont:
Az OLC T-TRANS Gemenc Judo Klub Egyesület támogatási kérelme
(62. számú közgyűlési előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Holczer Mónika jogi és bizottsági referens

28. napirendi pont:
A Hegyközség Szekszárd támogatási kérelme
(27. számú bizottsági előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Kővári László elnök
Előadó: Kővári László elnök

29. napirendi pont:
Dicenty Dezső Kertbarát Kör támogatási kérelme
(31. számú bizottsági előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Kővári László elnök
Előadó: Kővári László elnök


önálló képviselői előterjesztés- javaslat:

30. napirendi pont:
A Gemenc szálloda hasznosítása idősotthon céljára
(63. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Rácz Zoltán képviselő
Előadó: Rácz Zoltán képviselő


Szekszárd, 2018. február 16.

Kővári László s.k.
GPB elnök