Szám: IV./B/11-23/2016.

M E G H Í V Ó

a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság    
2016. december 6. napján (kedden) tartandó rendkívüli ülésére

Helye: Babits Mihály Kulturális Központ, Remete terem (Szekszárd, Szent István tér 10.)
Ideje: 8 óra 30 perckor

 

NAPIREND

1. napirendi pont:
A 2016. évi klímaalapra beérkezett pályázatok elbírálása
(172. számú bizottsági előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető
Meghívott: Baka György a Zöldtárs Alapítvány elnöke

2. napirendi pont:
„Megbízási szerződés a 0425/26 hrsz-ú önkormányzati terület belterületbe csatolásához szükséges műszaki feltételek - a telek teljes közművesítés megtervezésére, illetve a terület bekötő útjának elvi lehetőségeinek – vizsgálata” tárgyú meghívásos pályázati eljárás eredménye
(170. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető

3. napirendi pont:
„Galambgyérítés Szekszárd Megyei Jogú Város közigazgatási területén” tárgyú meghívásos pályázati eljárás eredménye
(171. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető

4. napirendi pont:
Fagyöngy utca 14. és Fagyöngy utca 19. alatti lakosok közlekedéssel kapcsolatos problémája
(173. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető

5. napirendi pont:
Pázmány téri lakosok parkolással kapcsolatos kérelme
(174. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető


Szekszárd, 2016. december 5.


Kővári László s.k.
GPB elnök