Szám: IV./B/11-22/2016.

M E G H Í V Ó

a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság    
2016. november 22. napján (kedden) tartandó rendes ülésére

Helye: Babits Mihály Kulturális Központ, Remete terem (Szekszárd, Szent István tér 10.)
Ideje: 13 órakor

NAPIREND

1. napirendi pont:
Javaslat a víziközmű rendszer Gördülő Fejlesztési Tervének jóváhagyására
(343. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Varga András osztályvezető
Meghívott: Artim Andrásné E.R.Ö.V Víziközmű Zrt. vezérigazgatója

2. napirendi pont:
Javaslat likvid hitel biztosítására a Szekszárdi Diákétkeztetési Kft. részére
(347. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Göttlinger István aljegyző

3. napirendi pont:
Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata által működtetett köznevelési intézmények állami működtetésbe vételével összefüggő, a feladatellátáshoz kapcsolódó létszámátadásról, valamint a feladatellátáshoz kapcsolódó vagyon, jogok és kötelezettségek átadás-átvételéről szóló megállapodás elfogadásáról
(348. számú közgyűlési előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Tamási Anna igazgatóságvezető

4. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2016. (…) önkormányzati rendelete az idegenforgalmi adóról szóló 25/2000. (XII. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról
(331. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Kovács Lászlóné osztályvezető

5. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2016. (…) önkormányzati rendelete az útépítési és közművesítési hozzájárulásról (tervezet-  II. forduló)
(332. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Herr Teréz főépítész

6. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2016. (…) önkormányzati rendelete a városi önkormányzati jelképekről és a Szekszárd név használatáról szóló 26/2016. (VI.21.) önkormányzati rendelet módosításáról
(333. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előadó: Majnayné Sajben Anna igazgatóságvezető

7. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének ……./2016. (…….) önkormányzati rendelete a közműves ivóvízellátásról és a közműves szennyvízelvezetésről szóló 3/1996. (II. 15.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről
(330. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előadó: Majnayné Sajben Anna igazgatóságvezető

8. napirendi pont:
Javaslat a Dél-Balatoni és Sióvölgyi Nagytérségi Konzorcium Konzorciumi Tagi Tanácsába térségi megbízott választására
(338. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Majnayné Sajben Anna igazgatóságvezető

9. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2016. (…) önkormányzati rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 6/2016. (III.2.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(344. számú közgyűlési előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Tamási Anna igazgatóságvezető

10. napirendi pont:
Babits Mihály Kulturális Központ selejtezési kérelme
(164. számú bizottsági előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előadó: Tamási Anna igazgatóságvezető

11. napirendi pont:
Szekszárdi Garay János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola selejtezési kérelme
(165. számú bizottsági előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előadó: Tamási Anna igazgatóságvezető

12. napirendi pont:
Szekszárdi Sportközpont Nonprofit Kft. selejtezési kérelme
(166. számú bizottsági előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előadó: Tamási Anna igazgatóságvezető

13. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata selejtezési kérelme
(167. számú bizottsági előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előadó: Tamási Anna igazgatóságvezető

14. napirendi pont:
Javaslat az I. világháborús hadisírok és emlékművek felújítása témában a Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeum által kiírt, HIM-HF16 kódszámú pályázat benyújtására 
(340. számú közgyűlési előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Frey Tímea osztályvezető

15. napirendi pont:
Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi Közbeszerzési Tervének módosítására
(345. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Farkas Éva osztályvezető

16. napirendi pont:
„Vállalkozási szerződés Szekszárd Megyei Jogú Város tulajdonában lévő Gyermeklánc Óvoda, Perczel Mór utcai tagintézményének 4 db vizesblokk felújítása és a Szent-Györgyi Albert utcai tagintézményben 1 db vizesblokk felújítása” tárgyában kiírt közbeszerzési értékhatár alatti meghívásos eljárás eredménye
(159. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető

17. napirendi pont:
A Tolna Megyei Kormányhivatal kérelme
(160. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető

18. napirendi pont:
Frey József kérelme
(161. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető

19. napirendi pont:
Rotary Club kérelme
(162. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető

20. napirendi pont:
„Vállalkozási szerződés Szekszárd Megyei Jogú Város tulajdonában lévő Dienes Valéria Általános Iskola éttermének bővítése, felújítása” tárgyában kiírt közbeszerzési értékhatár alatti meghívásos eljárás eredménye
(163. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető


Szekszárd, 2016. november 18.


Kővári László s.k.
GPB elnök

 

További napirendi pont javaslatok:

- „Vállalkozási szerződés közvilágítási, valamint tér- és díszvilágítási berendezések üzemeltetése, karbantartása Szekszárd Megyei Jogú Város közigazgatási területén” tárgyú meghívásos pályázati eljárás eredménye
168. sz. bizottsági előterjesztés
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető

- Babits Mihály Kulturális Központ közterület-használati díj mérséklésére vonatkozó kérelme
169. sz. bizottsági előterjesztés
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető