Szám: IV./B/11-21/2016.

M E G H Í V Ó

a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság    
2016. november 14. napján (hétfőn) tartandó rendes ülésére

Helye: Vármegyeháza díszterme (Szekszárd, Béla király tér 1.)
Ideje: 7 óra 30 perckor

NAPIREND

1. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2016. (…) önkormányzati rendelete a lakások és egyéb építmények építéséhez, kialakításához kapcsolódó parkolóhelyek biztosításáról szóló 41/2011. (VII.5.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(325. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előadó: dr. Molnár Kata jegyző

2. napirendi pont:
Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás megszüntető megállapodásának elfogadása
(324. számú közgyűlési előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Molnár Kata jegyző

3. napirendi pont:
Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi Közbeszerzési Tervének módosítására
(327. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Farkas Éva osztályvezető

4. napirendi pont:
Szekszárdi MJV Önkormányzata Egészségügyi Gondnoksága selejtezési kérelme
(153. számú bizottsági előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előadó: Tamási Anna igazgatóságvezető

5. napirendi pont:
Szekszárdi Garay János Gimnázium selejtezési kérelme
(154. számú bizottsági előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előadó: Tamási Anna igazgatóságvezető

6. napirendi pont:
Szekszárd MJV Önkormányzata Humánszolgáltató Központja selejtezési kérelme
(155. számú bizottsági előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előadó: Tamási Anna igazgatóságvezető

7. napirendi pont:
Szekszárdi Gyermeklánc Óvoda selejtezési kérelme
(156. számú bizottsági előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előadó: Tamási Anna igazgatóságvezető

8. napirendi pont:
SZMJV Önkormányzat Szociális Központja selejtezési kérelme
(157. számú közgyűlési előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előadó: Tamási Anna igazgatóságvezető

9. napirendi pont:
„Vállalkozási szerződések pályázatok megvalósításához szükséges tájékoztatás, nyilvánosság biztosításával kapcsolatos feladatok ellátására”
(158. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Szabó Veronika pályázati referens

10. napirendi pont:
Fel Romák Decsért Független Civil Egyesület közterület-használati díj elengedésére vonatkozó kérelme
(149. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető

11. napirendi pont:
Petrits Mézeskalács Kft. pavilon bérleti díj elengedésére vonatkozó kérelme
(150. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető

12. napirendi pont:
Bodri Orsolya parkoló megváltási díj csökkentés iránti kérelme
(151. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető

13. napirendi pont:
Molnár Gábor ingatlanvételi kérelme
(152. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető

14. napirendi pont:
A Szekszárd Borvidék Nonprofit Kft. támogatási kérelme
(148. számú bizottsági előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Kővári László elnök
Előadó: Máté Péter elnökhelyettes

15. napirendi pont:
Szabó Balázs bizottsági tag előterjesztése „Vissza a fákat a Csokonai parkolóba!” címmel
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Szabó Balázs bizottsági tag
Előadó: Szabó Balázs bizottsági tag

ZÁRT ÜLÉS:

16. napirendi pont:
Tulajdonosi döntés a Garay János Általános Iskola Zrínyi utcai épületének tulajdonjogi rendezésére
(323. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Molnár Kata jegyző


Szekszárd, 2016. november 11.


Kővári László s.k.
GPB elnök