Szám: IV./B/11-20/2016.

M E G H Í V Ó

a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság    
2016. október 25. napján (kedden) tartandó rendes ülésére

Helye: Babits Mihály Kulturális Központ, Parászta terem (Szekszárd, Szent István tér 10.)
Ideje: 13 óra

 

NAPIREND

1. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …../2016. (……) önkormányzati rendelete a Szekszárd Város Napjának megállapításáról és a helyi kitüntetések és elismerő címek alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 11/2016. (III. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(318. számú közgyűlési előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Molnár Kata jegyző

2. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …/2016. (…) önkormányzati rendelete a településképi kötelezési eljárásról szóló 19/2016. (V.4.) önkormányzati rendelet módosítása (tervezet)
(317. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előadó: dr. Molnár Kata jegyző

3. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének ….../2016. (……) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 8/2009. (III.30.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(315. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Molnár Kata jegyző

4. napirendi pont:
Javaslat a Polgármesteri Hivatal és a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek között munkamegosztási megállapodás jóváhagyására 
(289. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előadó: dr. Molnár Kata jegyző, Tamási Anna igazgatóságvezető

5. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …/2016. (…) önkormányzati rendelete Szekszárd Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 8/2004. (III.1.) szekszárdi ör. módosításáról (tervezet), továbbá javaslat a településszerkezeti terv módosítására
(314. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Herr Teréz főépítész

6. napirendi pont:
Tulajdonosi hozzájárulás a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. részére a Honvédelmi Minisztérium rendelkezési jogával érintett személygépkocsi-tárolók bérlőkijelölési jogának megszüntetésével kapcsolatos megállapodások megkötéséhez
(304. számú közgyűlési előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Majnayné Sajben Anna igazgatóságvezető
Meghívott: Bálint Zoltán ügyvezető igazgató

7. napirendi pont:
A Kosárlabda Sport Club Szekszárd támogatási kérelme
(312. számú közgyűlési előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Tamási Anna igazgatóságvezető

8. napirendi pont:
Javaslat költségvetési pótelőirányzat biztosítására a Szekszárdi Sportközpont Nonprofit Kft. feladatainak ellátásához
(308. számú közgyűlési előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Tamási Anna igazgatóságvezető

9. napirendi pont:
Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi Közbeszerzési Tervének módosítására
(306. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Farkas Éva osztályvezető

10. napirendi pont:
Megbízási szerződés a TOP-6.5.1-15-SE1-2016-00001 azonosítószámú, Szekszárdi Baka István Általános Iskola energetikai korszerűsítése című pályázat tervezési feladatainak ellátására
(307. számú közgyűlési előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Frey Tímea osztályvezető

11. napirendi pont:
Javaslat a TOP-6.8.2-15-SE1-2016-00001 azonosítószámú „Szekszárd Megyei Jogú Város és várostérsége foglalkoztatási helyzetének javítása” című projekt keretében kötött konzorciumi megállapodás módosítására
(311. számú közgyűlési előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Frey Tímea osztályvezető

12. napirendi pont:
Javaslat az „Elektromos gépkocsi vásárlás támogatása” című pályázat benyújtására
(319. számú közgyűlési előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Frey Tímea osztályvezető

13. napirendi pont:
Vállalkozási szerződések pályázatok megvalósításához szükséges tájékoztatás, nyilvánosság biztosításával kapcsolatos feladatok ellátására
(142. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Frey Tímea osztályvezető

14. napirendi pont:
Az Alisca Terra Nkft kérelme
(143. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető

15. napirendi pont:
Kovács Julianna közterület-használati díj mérséklésére vonatkozó kérelme
(144. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető

16. napirendi pont:
Heimann Zoltán telekrész csere kérelme
(145. számú bizottsági előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető

17. napirendi pont:
Javaslat a Vendel utca kialakítására
(147. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető

18. napirendi pont: 
A Közalkalmazotti Horgászegyesület támogatási kérelme
(141. számú bizottsági előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Kővári László elnök
Előadó: Kővári László elnök

19. napirendi pont:
Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott bizottsági határozatokról (2016. III. negyedév)
(146. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Kővári László elnök
Előadó: Kővári László elnök

ZÁRT ÜLÉS:

20. napirendi pont:
Tájékoztatáskérés Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2016. szeptember 29-i ülésén Szabó Balázs képviselő által feltett interpellációval kapcsolatban
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Kővári László GPB elnök
Meghívott: dr. Hadházy Árpád a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara megyei elnöke

21. napirendi pont:
Javaslat a Szekszárdi Víz- és Csatornamű Kft. hitelkiváltásával kapcsolatos tulajdonosi döntés meghozatalára
(303. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Göttlinger István aljegyzőSzekszárd, 2016. október 21.


Kővári László s.k.
GPB elnök