Szám: IV./B/11-18/2016.

M E G H Í V Ó

a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság    
2016. szeptember 27. napján (kedden) tartandó rendes ülésére

Helye: Babits Mihály Kulturális Központ, Csatár 132 terem (Szekszárd, Szent István tér 10.)
Ideje: 13 óra 

NAPIREND

1. napirendi pont: 
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének ………/2016. (…….) önkormányzati rendelete  a munkahelyi étkeztetés megszervezéséről (tervezet)
(280. számú előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző

2. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …./2016.(….) önkormányzati rendelete az útépítési és közművesítési hozzájárulásról (tervezet- I. forduló)
(279. számú közgyűlési előterjesztés)   
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

3. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …../2016. (……) önkormányzati rendelete  a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 30/2013. (VI. 28.)  önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről(tervezet)
(284. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző

4. napirendi pont:
Közgyűlési felhatalmazás távhőszolgáltatás nyújtására szolgáló hitelkeret biztosítására
(278. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Göttlinger István aljegyző

5. napirendi pont:
Javaslat a Polgármesteri Hivatal és a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek között munkamegosztási megállapodás jóváhagyására 
(a 289. számú közgyűlési előterjesztés később kerül kiküldésre)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző

6. napirendi pont:
Javaslat a Tolna Megyei Kormányhivatallal a Szekszárd, Bezerédj u. 1. és a Szekszárd, Bezerédj u. 10. szám alatti ingatlanokra kötött üzemeltetési megállapodás módosítások jóváhagyására
(258. számú közgyűlési előterjesztés)   (melléklet1)   (melléklet2)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester)
Előadó: Majnayné Sajben Anna igazgatóságvezető

7. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének ……/2016. (……….) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 6/2016. (III.2.) évi költségvetési rendelet módosításáról (tervezet)
(287. számú közgyűlési előterjesztés)   (melléklet_1)   (melléklet_2)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Tamási Anna igazgatóságvezető

8. napirendi pont:
Tájékoztató az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötéséről
(286. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Tamási Anna igazgatóságvezető

9. napirendi pont:
A pedagógiai munkát közvetlenül segítők eseti illetménykiegészítéséről 
(292. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előadó: Tamási Anna igazgatóságvezető

10. napirendi pont:
Szekszárdi Dienes Valéria Általános Iskola selejtezési kérelme
(127.számú bizottsági előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előadó: Tamási Anna igazgatóságvezető

11. napirendi pont:
Szekszárdi Babits Mihály Kulturális Központ selejtezési kérelme
(128.számú bizottsági előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előadó: Tamási Anna igazgatóságvezető

12. napirendi pont:
Szekszárdi 1. sz. Óvoda Kindergarten selejtezési kérelme
(129.számú bizottsági előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előadó: Tamási Anna igazgatóságvezető

13. napirendi pont:
Településrendezési terv 2016/4. évi részleges módosításával kapcsolatos államigazgatási vélemények ismertetése
(282. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Herr Teréz főépítész

14. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2016. (…) önkormányzati rendelete Szekszárd Város Helyi Építési Szabályzatról szóló 8/2004. (III.1.) szekszárdi ör. módosításáról, továbbá javaslat a településszerkezeti terv módosítására
(288. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Herr Teréz főépítész

15. napirendi pont:
Javaslat a Szekszárd 1769/2 helyrajzi számú, Ybl M. utca 1. sz. alatti ingatlanon Ügyeleti központ kialakítására
(291. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Frey Tímea osztályvezető

16. napirendi pont:
Megbízási szerződés 1. számú módosítása a „Szekszárd Megyei Jogú Város hosszú távon egészséges ivóvízzel való ellátása” című projekt keretében megépített és átadott művek szakszerű működtetése kapcsán és a szolgáltatás biztonságának biztosítása érdekében tervezési és kivitelezési munkák elvégzéséhez kapcsolódó FIDIC Sárga Könyv szerinti mérnöki és műszaki ellenőri feladatok ellátására
(283. számú közgyűlési előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Bodor Adrienn osztályvezető

17. napirendi pont:
Javaslat a Szekszárdi Mérnöki Szolgáltató Kft. ügyvezetője megbízási díjának megállapítására
(259. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Feri Blanka osztályvezető

18. napirendi pont:
Kérelem az Ipari Parkban lévő ingatlan megvételére
(269. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Varga András osztályvezető

19. napirendi pont:
„Teljeskörű üzemeltetési szerződések Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata által üzemletett oktatási intézmények számára saját tulajdonú, illetve bérelt nyomatkészítő berendezésekre” tárgyában kiírt közbeszerzési értékhatár alatti meghívásos pályázati eljárás eredménye
(130. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Varga András osztályvezető

20. napirendi pont
„Megbízási szerződés Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának belső átalakítása kivitelezési munkához kapcsolódó műszaki ellenőri munkák elvégzésére” tárgyában kiírt közbeszerzési értékhatár alatti meghívásos pályázati eljárás eredménye 
(131. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Varga András osztályvezető

21. napirendi pont:
„Vállalkozási szerződés Szekszárd Megyei Jogú Város tulajdonában lévő Gyermeklánc Óvoda, Perczel Mór utcai tagintézményének lapostető szigetelésére” tárgyában kiírt közbeszerzési értékhatár alatti meghívásos pályázati eljárás eredménye
(132. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Varga András osztályvezető

22.napirendi pont:
Farkas Jánosné közterület-használati díj mérséklésére vonatkozó kérelme
(133. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető

23. napirendi pont:
A Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat közterület-használati díj elengedésére vonatkozó kérelme
(134. számú bizottsági előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető

24. napirendi pont:
Takácsné Németh Anikó közterület-használati díj mérséklésére vonatkozó kérelme
(135. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető

25. napirendi pont:
Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott bizottsági határozatokról (2016. II. negyedév)
(126. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Kővári László GPB elnök
Előadó: Kővári László GPB elnök


ZÁRT ÜLÉS:

26. napirendi pont:
Javaslat „Szabadságért Szekszárd” kitüntető cím adományozására
(268. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Kővári László GPB elnök

Szekszárd, 2016. szeptember 22.


Kővári László s.k.
GPB elnök