Szám: IV./B/11-17/2016.

M E G H Í V Ó

a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság    
2016. szeptember 21. napján (szerdán) tartandó rendkívüli ülésére

Helye: Tolna Megyei Kormányhivatal 106. terem (Szekszárd, Szent István tér 11-13.)
Ideje: 7 óra 45 perckor

NAPIREND


1. napirendi pont:
Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi Közbeszerzési Tervének módosítására
(264. számú közgyűlési előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Farkas Éva osztályvezető

2. napirendi pont:
Előterjesztés a TOP-6.2.1-15-SE1-2016-00002 azonosítószámú „Kadarka utcai mini bölcsőde létrehozása” című projekt nyertességéről, javaslat konzorciumi megállapodás megkötésére
(262. számú közgyűlési előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Frey Tímea osztályvezető

3. napirendi pont:
Előterjesztés a TOP-6.2.1-15-SE1-2016-00003 azonosítószámú „Óvoda és bölcsőde fejlesztése Szekszárd Szőlőhegyen” című projekt nyertességéről, javaslat konzorciumi megállapodás megkötésére
(263. számú közgyűlési előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Frey Tímea osztályvezető
 

 

Szekszárd, 2016. szeptember 16.

Kővári László s.k.
GPB elnök