Szám: IV./B/11-16/2016.

M E G H Í V Ó

a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság
2016. szeptember 13. napján (kedden) tartandó rendes ülésére

Helye: Babits Mihály Kulturális Központ, Remete terem (Szekszárd, Szent István tér 10.)  
Ideje: 13 órakor

NAPIREND

1. napirendi pont:
Beszámoló a Szekszárdi Polgárőr Egyesület 2016. I. félévi tevékenységéről
(107. számú bizottsági előterjesztés - melléklet)
Előterjesztő: Kővári László GPB elnök
Meghívott: Bakodi Róbert a Szekszárdi Polgárőr Egyesület elnöke

2. napirendi pont:
Szekszárdi Babits Mihály Általános Iskola selejtezési kérelme
(110. számú bizottsági előterjesztés - melléklet)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előadó: Tamási Anna igazgatóságvezető

3. napirendi pont:
Vállalkozási szerződés a Szekszárdi Szentháromság oszlop restaurálására
(115. számú bizottsági előterjesztés - melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Frey Tímea osztályvezető 

4. napirendi pont:
Elektromos töltőállomások kiépítése Szekszárdon
(116. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Frey Tímea osztályvezető

5. napirendi pont:
„Vállalkozási szerződés SZMJV Önkormányzata számára a TOP-7.1.1-16 kódszámú pályázat keretében Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia elkészítésére” tárgyú pályázati eljárás eredménye
(122. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Frey Tímea osztályvezető

6. napirendi pont:
Tóbi Balázs telekhatár-rendezési kérelme
(108. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető

7. napirendi pont:
Javaslat a Vendel utca kialakítására
(109. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető

8. napirendi pont:
Kérelem a Tinódi utca 8. szám elé „Várakozni tilos” tábla kihelyezésére
(111. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető

9. napirendi pont:
Kérelem a Május 1. utcában „Megállni tilos” tábla kihelyezésére
(112. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető

10. napirendi pont:
Kérelem a Táncsics utcába „Megállni tilos” tábla kihelyezésére
(113. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető

11. napirendi pont:
Paál Zsuzsanna parkoló megváltási díj csökkentés iránti kérelme
(114. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető

12. napirendi pont:
Szabó Frigyes ingatlanvételi kérelme
(117. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető

13. napirendi pont:
Szőts Ambrus ingatlanvételi kérelme
(118. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető

14. napirendi pont:
Ifjúsági Fúvószenekar kérelme
(119. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető

15. napirendi pont:
A Magyar Rákellenes liga közterület-használati díj elengedésére vonatkozó kérelme
(120. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető

16. napirendi pont:
Gyermeklánc Óvoda parkoló kijelölés iránti kérelme
(121. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető

17. napirendi pont:
Előterjesztés az Újfalussy utca és az Előhegy utca útfelújítási munkáiról
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Mezei László bizottsági tag

18. napirendi pont:
Egyebek

Szekszárd, 2016. szeptember 8.

                                                                                                          Kővári László s.k.
                                                                                                               GPB elnök


További napirendi pont javaslat:

A Tolna megyei Rendőr-főkapitányság közterület-használati díj elengedésére vonatkozó kérelme
(123. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető

Sternlein Egyesület közterület-használati díj elengedésére vonatkozó kérelme
(124. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető

Szőlőhegy utca súlykorlátozó tábla kihelyezése iránti kérelem
(125. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető