Szám: IV./B/11-14/2016.

M E G H Í V Ó

a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság    
2016. augusztus 17. napján (szerdán) tartandó rendkívüli ülésére

Helye: Vármegyeháza díszterme (Szekszárd, Béla király tér 1.)
Ideje: 8 órakor

NAPIREND

1. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének ……/2016. (…..) önkormányzati rendelete a településképi kötelezési eljárásról szóló 19/2016. (V. 4) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(248. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző

2. napirendi pont:
Javaslat a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. szétválása útján létrejött Szekszárdi Távhőszolgáltató Nonprofit Kft. működésével kapcsolatos alapító-tulajdonosi döntések meghozatalára
(252. sz. közgyűlési előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Göttlinger István aljegyző

3. napirendi pont:
Javaslat a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés módosítására
(250. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Varga András osztályvezető

4. napirendi pont:
A helyi közösségi közlekedés támogatására benyújtott pályázat módosítása 
(251. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Varga András osztályvezető

5. napirendi pont:
Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Integrált Területi Programjának elfogadására
(253. sz. közgyűlési előterjesztés)   (melléklet1)   (melléklet2)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester 
Előadó: Magyarné Somogyvári Tünde pályázati referens

6. napirendi pont:
Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi Közbeszerzési Tervének módosítására
(246. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Farkas Éva osztályvezető

7. napirendi pont:
A Szekszárdi Utánpótlásnevelő Football Club kérelme
(247. sz. közgyűlési előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Feri Blanka osztályvezető

8. napirendi pont:
„Szekszárd város szemétgyűjtő kelyheinek elhelyezése, gyártása, javítása, egyéb lakatos munkák elvégzése” tárgyú meghívásos pályázati eljárás eredménye
(98. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető


ZÁRT ÜLÉS:

9. napirendi pont:
Helyi földbizottsági jogkörben hozott állásfoglalás felülvizsgálata
(254. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Varga András osztályvezetőSzekszárd, 2016. augusztus 15.


Kővári László s.k.
GPB elnö