Szám: IV./B/11-13/2016.

M E G H Í V Ó

a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság    
2016. augusztus 9. napján (kedden) tartandó rendes ülésére

Helye: Babits Mihály Kulturális Központ, Remete terem (Szekszárd, Szent István tér 10.)  
Ideje: 8 órakor

NAPIREND


1. napirendi pont
Tervezési szerződés Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata által a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) program keretében benyújtásra kerülő „Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés” c. TOP-6.1.4-15 kódszámú pályázati felhívás keretében Pályázat előkészítő tervek, engedélyezési tervek és kiviteli tervek elkészítésére
(87. számú bizottsági előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Szabó Veronika pályázati referens

2.napirendi pont
Adásvételi szerződés SZMJV Önkormányzata számára a TOP-6.8.2-15-SE1-2016-00001 azonosítószámú projekt keretében szoftver- és eszközbeszerzésre
(94. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Szabó Veronika pályázati referens

3. napirendi pont
„Tervezési szerződés új háziorvosi rendelő építés vázlattervének, engedélyezési és kiviteli terveinek, illetve energetikai tanúsításának elkészítésére” tárgyú pályázati eljárás eredménye
(95. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Dévai-Horváth Krisztina pályázati referens

4. napirendi pont
„Megbízási szerződés Szekszárd Megyei Jogú Város területén lévő vízelvezetők, árkok, folyókák tisztítása.” tárgyában kiírt közbeszerzési értékhatár alatti meghívásos pályázati eljárás eredménye
(88. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető

5. napirendi pont
Szekszárdi Baka István Általános Iskola selejtezési kérelme
(89. számú bizottsági előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előadó: Doszpod Jánosné osztályvezető

6. napirendi pont
Tolna Megyei EGYMI Szivárvány Általános Iskolája selejtezési kérelme
(90. számú bizottsági előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előadó: Doszpod Jánosné osztályvezető

7. napirendi pont
Bakos Sándorné közterület-használati díj mérséklésére vonatkozó kérelme
(91. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető

8. napirendi pont
Fejes Istvánné közterület-használati díj mérséklésére vonatkozó kérelme
(92. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető

9. napirendi pont
„Vállalkozási szerződés Szekszárd város útburkolati jeleinek 2016. évi hossz- és keresztirányú festési munkáinak elvégzésére”
(93. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető

10.napirendi pont
„A Modern Városok Program keretében a szekszárdi Szőlőhegyi területek vízrendezése során a vápás betonút építési  munkák elvégzéséhez kapcsolódó műszaki ellenőri munkák elvégzése”
(96. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető


Szekszárd, 2016. augusztus 5.

Kővári László s.k.
GPB elnök

További napirendi pont javaslat:

·Szekszárd Borvidék Nonprofit Kft. kérelme
(97. sz. bizottsági előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Kővári László elnök