Szám: IV./B/11-9/2016.

M E G H Í V Ó

a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság    
2016. június 1. napján (szerdán) tartandó rendkívüli ülésére

Helye: Vármegyeháza, kisterem (Szekszárd, Béla király tér 1.)
Ideje: 9 óraNAPIREND
 


1. napirendi pont:
Javaslat az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatását célzó pályázaton való részvételre 
(204. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző

2. napirendi pont:
Kiss Tamás és Huszár Zoltán kérelme
(65. sz. bizottsági előterjesztés, mely az előző ülés anyagával kiküldésre került)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóság vezető

3. napirendi pont:
Javaslat a bizottsági keret felosztására
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Kővári László elnök


Szekszárd, 2016. május 30.


Kővári László s.k.
GPB elnök
 

További napirendi pont:

Tulajdonosi szándéknyilatkozat önkormányzati terület biztosításáról
(205. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester