Szám: IV./B/11-7/2016.

M E G H Í V Ó

a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság    
2016. április 28. napján (csütörtökön) tartandó rendkívüli ülésére

Helye: Piactér 1. „F” épület (Közösségi tér)
Ideje: 8 óra 30 perc

NAPIREND

1. napirendi pont:
Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának elfogadására
(53. sz. közgyűlési előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: dr. Kajos Nikolett aljegyző
Előadó: Farkas Éva osztályvezető

2. napirendi pont:
Javaslat a Modern Városok Program keretében megvalósuló városi uszoda medencéjének méretére
(128. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Kajos Nikolett aljegyző

3. napirendi pont:
Javaslat kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaság létrehozására
(143. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Kajos Nikolett aljegyző

4. napirendi pont:
Javaslat az Ipari Park fejlesztési területén ingatlan értékesítésére
(145. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Kajos Nikolett aljegyző

5. napirendi pont:
Településrendezési terv 2016/3. számú részleges módosítása
(144. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Herr Teréz főépítész

Szekszárd, 2016. április 27.


                                    Kővári László s.k.
                                      GPB elnök