Szám: IV./B/11-6/2016.

M E G H Í V Ó

a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság    
2016. április 26. napján (kedden) tartandó rendes ülésére

Helye: Babits Mihály Kulturális Központ, Parászta terem (Szekszárd, Szent István tér 10. I. emelet)
Ideje: 13 óra

NAPIREND

1. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének……/2016. (……) önkormányzati rendelete  a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 27/2014. (XII. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet), valamint javaslat a Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzata (Ügyrend és munkarend) jóváhagyására
(117. sz. közgyűlési előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Varga Katalin jegyző

2. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének……/2016. (……) önkormányzati rendelete a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről II. forduló (tervezet)
(118. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Varga Katalin jegyző

3. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének……/2016. (……) önkormányzati rendelete az önkormányzat fenntartásában álló intézményeknél és az önkormányzat tulajdonában lévő gazdasági társaságoknál folyó munkahelyi étkeztetés megszervezéséről szóló 35/2007. (X.1.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(121. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Varga Katalin jegyző

4. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének……/2016. (……) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 31/2004. (XII.1.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(122. sz. közgyűlési előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: dr. Varga Katalin jegyző

5. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének……/2016. (……) önkormányzati rendelete a helyi építészeti értékek védelméről szóló 19/1999. (IV.5.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(134. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Herr Teréz főépítész

6. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének……/2016. (……) önkormányzati rendelete a településképi kötelezési eljárásról
(127. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Herr Teréz főépítész

7. napirendi pont:
Javaslat a Magyar Limes Szövetség által elkészítendő, a Duna menti turizmus fejlesztésével kapcsolatos koncepció támogatására
(135. sz. közgyűlési előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Herr Teréz főépítész

8. napirendi pont:
Javaslat közszolgáltatási szerződés jóváhagyására távhőszolgáltatási tevékenység ellátásáról
(113. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Göttlinger István aljegyző
Meghívott: Bálint Zoltán a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. ügyvezető igazgatója

9. napirendi pont:
Javaslat a Szekszárdi Sportközpont Közhasznú Nonprofit Kft.-vel kötendő működtetési szerződés jóváhagyására              
(125. sz. közgyűlési előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Nagy Tímea jogász

10. napirendi pont:
Javaslat a Modern Városok Program keretében megvalósuló tudásközpont lehetséges helyszínének kijelölésére
(138. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Kajos Nikolett aljegyző

11. napirendi pont:
Javaslat a Modern Városok Program keretében megvalósuló városi uszoda medencéjének méretére
(128. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Meghívott: Csillag Balázs a Szekszárdi Sportközpont Nkft. ügyvezető igazgatója

12. napirendi pont:
Javaslat a TOP-6.2.1-15 kódszámú, „Családbarát munkába állást segítő, intézmények, közszolgáltatások fejlesztése” konstrukcióban a „Városi Bölcsőde fejlesztése” című pályázat jóváhagyására
(112. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Frey Tímea osztályvezető

13. napirendi pont:
Javaslat a TOP-6.2.1-15 kódszámú, „Családbarát munkába állást segítő, intézmények, közszolgáltatások fejlesztése” című konstrukcióban az „Óvoda és bölcsőde fejlesztés Szekszárd Szőlőhegyen” című pályázat jóváhagyására
(110. sz. közgyűlési előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Frey Tímea osztályvezető

14. napirendi pont:
Javaslat a TOP-6.2.1-15 kódszámú, „Családbarát munkába állást segítő, intézmények, közszolgáltatások fejlesztése” konstrukcióban a „Kadarka utcai mini bölcsőde létrehozása” című pályázat jóváhagyására
(111. sz. közgyűlési előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Frey Tímea osztályvezető

15. napirendi pont:
Javaslat a „Látvány-csapatsport támogatásához” kapcsolódóan a Szekszárdi Dienes Valéria Általános Iskola öltözőinek felújítására vonatkozó pályázat támogatására
(131. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Asztalos Adrienn sport-és ifjúsági referens

16. napirendi pont:
Javaslat a „Látvány-csapatsport támogatásához” kapcsolódóan a Szekszárdi Garay János Általános Iskola tornaterme teljes körű felújítására vonatkozó pályázat támogatására
(132. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Asztalos Adrienn sport-és ifjúsági referens

17. napirendi pont:
Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának elfogadására
(53. sz. közgyűlési előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Farkas Éva osztályvezető

18. napirendi pont:
Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi Közbeszerzési Tervének módosítására
(126. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Farkas Éva osztályvezető

19. napirendi pont:
Szekszárd Borvidék Nonprofit Kft. támogatási kérelme I.
(49. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Kővári László elnök

20. napirendi pont:
Szekszárd Borvidék Nonprofit Kft. támogatási kérelme II.
(50. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Kővári László elnök

21. napirendi pont:
Dicenty Dezső Kertbarát Kör kérelme
(51. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Kővári László elnök

22. napirendi pont:
Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott bizottsági határozatokról (2016. I. negyedév)
(52. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Kővári László elnök

23. napirendi pont:
Magyar Honvédség Tm-i Hadkiegészítési és Területvédelmi Parancsnokság kérelme
(53. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóság vezető

24. napirendi pont:
Ifjúsági Unió kérelme
(54. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóság vezető

25. napirendi pont:
Magyar Vöröskereszt Tm-i Szervezete kérelme
(55. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóság vezető

26. napirendi pont:
Kérelem „Várakozni tilos” tábla kihelyezésére
(56. sz. bizottsági előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóság vezető

27. napirendi pont:
Lajos király utca forgalmi rendjének felülvizsgálata
(57. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóság vezető

28. napirendi pont:
Tm-i Katasztrófavédelmi Igazgatóság kérelme
(58. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóság vezető

29. napirendi pont:
Zsók Ambrusné közterület-használati díj mérséklésére vonatkozó kérelme
(59. sz. bizottsági előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóság vezető

30. napirendi pont:
Tájékoztató parkolók kialakításáról a Szent László utcában
(60. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóság vezető

31. napirendi pont:
Kérelem önkormányzati ingatlanok vételére
(43. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóság vezető

ZÁRT ÜLÉS:

32. napirendi pont:
Javaslat megyei díjak adományozására
(108. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Pócs Margit közművelődési és civil kapcsolatok referense

33. napirendi pont:
Javaslat a 2016. évi „Szekszárd Város Bora” cím odaítélésére
(124. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Kővári László elnök
Előadó: Varga András osztályvezető


Szekszárd, 2016. április 22.

 

Kővári László s.k.
GPB elnök
 

További napirendi pont javaslatok: 

Javaslat együttműködési megállapodás jóváhagyására Bátaszék Város Önkormányzatával
(137. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Kajos Nikolett aljegyző

Javaslat átadott pénzeszköz biztosítására a Szekszárdi Városfejlesztési Kft. részére
(140. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Kajos Nikolett aljegyző

Beszámoló Szekszárd város helyi tömegközlekedésének 2015. évi teljesítményi adatairól
(141. sz. közgyűlési előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: dr. Varga Katalin jegyző