Szám: IV./B/11-3/2016.

M E G H Í V Ó

a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság    
2016. március 8. napján (kedden) tartandó rendkívüli ülésére

Helye: Vármegyeháza Kisterem (Szekszárd, Béla király tér 1.)
Ideje: 7 óra 30 perc

NAPIREND

1. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének …/2016. (…) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjáról szóló 36/2001. (XII.21.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(68. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Varga Katalin jegyző
Előadó: Tamási Anna osztályvezető

2. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének …/2016. (…) önkormányzati rendelete az önkormányzat fenntartásában álló intézményeknél és az önkormányzat tulajdonában lévő gazdasági társaságoknál folyó munkahelyi étkeztetés megszervezéséről szóló 35/2007. (X.1.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(70. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Varga Katalin jegyző
Előadó: Tamási Anna osztályvezető

3. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …/2016. (…) önkormányzati rendelete Szekszárd Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 8/2004. (III.1.) szekszárdi ör. módosításáról (tervezet), továbbá javaslat a településszerkezeti terv módosítására
(73. sz. közgyűlési előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Herr Teréz főépítész

4. napirendi pont:
A Településrendezési terv 2016/1. számú részleges módosításához kapcsolódó környezeti vizsgálat szükségletének megállapítása
(71. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Herr Teréz főépítész

5. napirendi pont:
Javaslat önrész biztosítására a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat pályázatához
(69. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Meghívott: dr. Józan-Jilling Mihály, a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke

6. napirendi pont:
Javaslat ingatlan-hasznosításra
(72. sz. közgyűlési előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Bodor Adrienn osztályvezető

7. napirendi pont:
„Megbízási szerződés Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata számára a közköltségen történő eltemettetéssel (a továbbiakban: köztemetés) összefüggő kegyeleti szolgáltatás nyújtására.” tárgyában kiírt közbeszerzési értékhatár alatti meghívásos pályázati eljárás eredménye
(30. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Kajos Nikolett aljegyző
Előadó: Farkas Éva osztályvezető

8. napirendi pont:
„Tervezési szerződés SZMJV Önkormányzata számára a TOP-6.4.1-15 kódszámú pályázat keretében Kerékpárforgalmi hálózati terv elkészítésére” tárgyú pályázati eljárás eredménye
(31. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Frey Tímea osztályvezető

9. napirendi pont:
A Szekszárdi Hegyközség támogatási kérelme
(32. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Kővári László elnök


Szekszárd, 2016. március 5.


Kővári László s.k.
GPB elnök