Szám: IV. 120-21/2014.

M E G H Í V Ó

a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság
2014. szeptember 3. napján (szerdán) tartandó rendkívüli ülésére

Helye: Polgármesteri Hivatal (Szekszárd, Béla király tér 8.) Házasságkötő Terem
Ideje: 16 óra

NAPIREND

1. napirend:
„Tervezési szerződés SZMJV Önkormányzata által a TIOP-3.4.2-11/1-2012-0210 azonosítószámú, „Adj esélyt az elesetteknek! - Szekszárdi Hajléktalan Gondozási Központ éjjeli menedékhely korszerűsítése” című pályázat keretében kiviteli tervek elkészítésére”
(146. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Farkas Éva osztályvezető

2. napirend:
Harmadik Évezred Tolna Megyei Egyesület kérelme 
(147. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető

3. napirend:
A Szekszárdi Baka István Általános Iskola selejtezési kérelme
(148. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Pál József igazgatóságvezető

4. napirend:
Megbízási szerződés Szekszárd Megyei jogú Város számára a KEOP-2014-4.10.0/F - konstrukció keretében megvalósítandó – „Szekszárdi Sportcsarnok épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrással kombinálva”- műszaki feladatok ellátásra tárgyban kiírt közbeszerzési értékhatár alatti meghívásos pályázati eljárás eredménye.
(149. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Farkas Éva osztályvezető

5. napirend:
Vállalkozási szerződés SZMJV Önkormányzata által a KEOP-2014-4.10.0/F konstrukciószámú pályázati kiírás keretében a „Szekszárdi Sportcsarnok épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrással kombinálva” tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása tárgyban kiírt közbeszerzési értékhatár alatti meghívásos pályázati eljárás eredménye
(150. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Farkas Éva osztályvezető

6. napirend:
Vállalkozási szerződés Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata számára a KEOP-2014-4.10.0/F - Önkormányzatok és intézményeik épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosításával kombinálva a konvergencia régiókban című konstrukció keretében megvalósítandó – „Szekszárdi Sportcsarnok épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrással kombinálva”- épületenergetikai és/vagy technológiai energetikai auditori feladatok ellátására I. és II. rész tárgyban kiírt közbeszerzési értékhatár alatti meghívásos pályázati eljárás eredménye
(151. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Farkas Éva osztályvezető

7. napirend:
Egyebek


Szekszárd, 2014. szeptember 1.


Kővári László s.k.
GPB elnök