Szám: IV. 120-20/2014

M E G H Í V Ó

a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság
2014. augusztus 27. napján (szerdán) tartandó rendkívüli ülésére

Helye: Polgármesteri Hivatal (Szekszárd, Béla király tér 8.) II. emeleti Műszaki Tárgyaló
Ideje: 8 óra

NAPIREND

1. napirend:
Javaslat a Polgármesteri Hivatal létszámának bővítésére
(179. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Majnayné Sajben Anna igazgatóságvezető

2. napirend:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének…/2014. (…) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 10/2000. (IV. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet), valamint javaslat a Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzata (Ügyrend és munkarend) jóváhagyására
(180. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Majnayné Sajben Anna igazgatóságvezető

3. napirend:
Javaslat Szekszárd Megye Jogú Város Fenntartható Energia Akciótervének elfogadására és csatlakozás a Polgármesterek Szövetségéhez
(175. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Farkas Éva osztályvezető

4. napirend:
Javaslat Szekszárd Megye jogú Város Önkormányzata 2014. évi Közbeszerzési Tervének kiegészítésére
(176. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Farkas Éva osztályvezető

5. napirend:
,,Szekszárd Megye Jogú Város hosszú távon egészséges ivóvízzel való ellátása” (KEOP-1.3.0/B/2F/09-11-2011-0002) c. pályázat önerejének biztosítása
(181. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Farkas Éva osztályvezető

6. napirend:
„Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata „DDOP-3.1.2-1. számú Óvoda Kindergarten fejlesztése” című, DDOP-3.1.2-12-2013-0016 azonosítószámú projektjének megvalósítása során szükséges műszaki ellenőri feladatok ellátására.” tárgyú meghívásos pályázati eljárás eredménye 
(145. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Farkas Éva osztályvezető

7. napirend:
„Megbízási szerződés Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata számára villamos energia-beszerzéshez kapcsolódó közbeszerzési eljárás lebonyolítására” tárgyban kiírt közbeszerzési értékhatár alatti meghívásos pályázati eljárás eredménye.
(144. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Farkas Éva osztályvezető

Szekszárd, 2014. augusztus 25.


Kővári László s.k.
GPB elnök