M E G H Í V Ó

a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság
2014. július 17. napján (csütörtökön) tartandó rendkívüli ülésére

Helye: Polgármesteri Hivatal (Szekszárd, Béla király tér 8.) II. emeleti Műszaki Tárgyaló
Ideje: 8 óra

Napirend

1./ napirendi pont:
Megbízási szerződés SZMJV Önkormányzata által a KEOP-5.5.0/B/12-2013-0206 azonosító számú „Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának és Kadarka Óvodájának Energetikai Korszerűsítése” című projekt keretében tájékoztatás és nyilvánosság biztosítására
(112. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Farkas Éva osztályvezető

2./ napirendi pont:
„Gépkocsi beszerzése Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata részére” tárgyban kiírt közbeszerzési értékhatár alatti meghívásos pályázati eljárás eredménye
(113. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Farkas Éva osztályvezető

3./ napirendi pont: 
Javaslat a DDOP-5.1.1/B-11-2012-0002 „Szekszárd Megyei Jogú Város közösségi közlekedésének fejlesztése” című pályázat keretében közbeszerzési eljáráshoz fedezet biztosítására
(115. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Farkas Éva osztályvezető

4./ napirendi pont: 
„Gépkocsi beszerzése Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata részére II.” tárgyban kiírt közbeszerzési értékhatár alatti meghívásos pályázati eljárás eredménye.
(116. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Farkas Éva osztályvezető

5./ napirendi pont: 
Megbízási szerződés SZMJV Önkormányzata által a KEOP-2014-4.10.0/N – Fotovoltaikus rendszerek kialakítása című pályázati konstrukció keretében energetikai audit feladatok ellátására
(117. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Farkas Éva osztályvezető

6./ napirendi pont: 
„Megbízási szerződés SZMJV Önkormányzata által a KEOP-2014-4.10.0/N – Fotovoltaikus rendszerek kialakítása című pályázati konstrukció keretében kiviteli tervek elkészítésére
(118. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Farkas Éva osztályvezető

7./ napirendi pont: 
„Megbízási szerződés SZMJV Önkormányzata által a KEOP-2014-4.10.0/N – Fotovoltaikus rendszerek kialakítása című pályázati konstrukció keretében tájékoztatás és nyilvánosság biztosítására”
(119. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Farkas Éva osztályvezető

8./ napirendi pont: 
„Megbízási szerződés SZMJV Önkormányzata által a KEOP-2014-4.10.0/N – Fotovoltaikus rendszerek kialakítása című pályázati konstrukció keretében műszaki ellenőrzésre”
(120. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Farkas Éva osztályvezető

9./ napirendi pont: 
„Megbízási szerződés SZMJV Önkormányzata által a KEOP-2014-4.10.0/N – Fotovoltaikus rendszerek kialakítása című pályázati konstrukció keretében projektmenedzsment feladatok ellátására”
(121. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Farkas Éva osztályvezető

10./ napirendi pont: 
„Megbízási szerződés Szekszárd, Parászta patak 2+748 – 3+153,5 km szelvénye közötti szakaszának és Görögszó 0381 hrsz-ú vízmosás és a 0367 helyrajzi számú út melletti árok stabilizációs munkáinak tervezésére” tárgyában kiírt közbeszerzési értékhatár alatti meghívásos pályázati eljárás eredménye
(114. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóság vezető


Szekszárd, 2014. július 16.


Kővári László s.k.
GPB elnök