M E G H Í V Ó

a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság
2014. július 8. napján (kedden) tartandó rendkívüli ülésére

Helye: Polgármesteri Hivatal (Szekszárd, Béla király tér 8.) II. emeleti Műszaki Tárgyaló
Ideje: 10 óra

Napirend:

1./ napirendi pont:
„Megbízási szerződés „Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának és Kadarka Óvodájának energetikai korszerűsítése” című, a KEOP-5.5.0/B/12-2013-0206 azonosítószámú projekt megvalósítása során felmerülő közbeszerzésekhez kapcsolódó tanácsadói, lebonyolítói, hivatalos közbeszerzési tanácsadói szolgáltatás nyújtására” tárgyban 2014. július 2. napján kiírt közbeszerzési értékhatár alatti meghívásos pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánítása
(108. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Farkas Éva osztályvezető

2./ napirendi pont:
„Megbízási szerződés „Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának és Kadarka Óvodájának energetikai korszerűsítése” című, a KEOP-5.5.0/B/12-2013-0206 azonosítószámú projekt megvalósítása során felmerülő közbeszerzésekhez kapcsolódó tanácsadói, lebonyolítói, hivatalos közbeszerzési tanácsadói szolgáltatás nyújtására” tárgyban 2014. július 3. napján kiírt közbeszerzési értékhatár alatti meghívásos pályázati eljárás eredménye
(109. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Farkas Éva osztályvezető

3./ napirendi pont: 
Jordáki Mónika (7100 Szekszárd, Béri B. Á. u. 20. II/5.) kérelme
(110. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóság vezető

4./ napirendi pont:
Tájékoztató a Széchenyi u. 21. társasház fakivágási kérelméről
(111. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóság vezető

Szekszárd, 2014. július 7.


Kővári László s.k.
GPB elnök