Szám: IV. 120-15/2014

M E G H Í V Ó

a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság
2014. július 03. napján (csütörtök) tartandó rendkívüli ülésére

Helye: Polgármesteri Hivatal (Szekszárd, Béla király tér 8.) II. emeleti Műszaki Tárgyaló
Ideje: 15 óra


1./ napirend
„Megbízási szerződés „Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának és Kadarka Óvodájának energetikai korszerűsítése” című, a KEOP-5.5.0/B/12-2013-0206 azonosítószámú projekt megvalósítása során felmerülő közbeszerzésekhez kapcsolódó tanácsadói, lebonyolítói, hivatalos közbeszerzési tanácsadói szolgáltatás nyújtására”
(az előterjesztés az ülésen kerül kiosztásra)
Előterjesztő: Farkas Éva osztályvezető

 

Szekszárd, 2014. július 2.


Kővári László s.k.
GPB elnök