Szám: IV. 120-10/2014

M E G H Í V Ó

a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság
2014. április 30. napján (szerda) tartandó rendkívüli ülésére

Helye: Polgármesteri Hivatal (Szekszárd, Béla király tér 8.) II. emeleti Műszaki Tárgyaló
Ideje: 7 óra 30 perc

1./ napirend
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2014. (…) önkormányzati rendelete a 2013. évi költségvetés végrehajtásáról (tervezet)
(84. sz. előterjesztés)  (melléklet)   (melléklet könyvtár)   (melléklet múzeum)  (kiegészítő melléklet)
Előterjesztő: Pál József igazgatóságvezető

 


Szekszárd, 2014. április 28.

Kővári László s.k.
GPB elnök