Szám: IV. 120-8/2014

M E G H Í V Ó

a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság
2014. április 22. napján (kedd) tartandó ülésére

Helye: Polgármesteri Hivatal (Szekszárd, Béla király tér 8.) Házasságkötő Termében
Ideje: 8 óra 00 perc

NYÍLT ÜLÉS

1./ napirend
Beszámoló a Szekszárdi Rendőrkapitányság 2013. évi tevékenységéről
(56. sz. közgyűlési előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Kővári László elnök

2./ napirend
Beszámoló a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szekszárdi Katasztrófavédelmi Kirendeltségének 2013. évi tevékenységéről
(57. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Kővári László elnök

3./ napirend
2013. évi költségvetési rendelet módosítása 
(76. sz. közgyűlési előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Pál József igazgatóságvezető

4./ napirend
Javaslat a „Szekszárd MJV fenntartható városfejlesztési programjának előkészítése” című pályázat keretében Településfejlesztési koncepció elfogadására 
(69. sz. közgyűlési előterjesztő)   (melléklet1)   (melléklet2)   (melléklet3)
Előterjesztő: Farkas Éva osztályvezető

5./ napirend
Javaslat a DDOP-3.1.2-12-2013-0016 azonosítószámú, „1. számú Óvoda Kindergarten fejlesztése” című projekt átvételére Szekszárd és Szálka Óvodafenntartó Társulásától 
(55. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Frei Tímea pályázati referens

6./ napirend
Javaslat a Szekszárdi 1. sz. Óvoda Kindergarten felújítására vonatkozó Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítványhoz benyújtandó pályázat jóváhagyására
(54. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Friedl Enikő pályázati referens

7./ napirend
Javaslat a "Szekszárd MJV Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának és Kadarka óvodájának energetikai korszerűsítése” (KEOP-2012-5.5.0/B/12-2013-0206) című pályázat megvalósításához szükséges önerő csökkentésére
(71. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Friedl Enikő pályázati referens

8./ napirend
Javaslat állami ingatlanok önkormányzati tulajdonba vételére
(58. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Varga András osztályvezető

9./ napirend
Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. évi Közbeszerzési Tervének kiegészítésére
(70. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Farkas Éva osztályvezető

10./ napirend
Javaslat a Nemzeti Foglalkoztatási Alap Közfoglalkoztatás kiadásai 2013. évi előirányzatának terhére benyújtott pályázatok utólagos jóváhagyására
(72. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető

11./ napirend
Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott bizottsági határozatokról 
(2014. I. negyedév)
(68. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Kővári László elnök

12./ napirend
Javaslat a kegyeleti közszolgáltatási szerződés határidejének meghosszabbítására 
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Bálint Zoltán ügyvezető

13./ napirend
Szekszárdi várostérkép készítése
(az előterjesztés később kerül kiküldésre)
Előterjesztő: Berlinger Attila, a Szekszárdi Turisztikai Non-profit Kft. ügyvezetője

14./ napirend
„Vállalkozási szerződés Szekszárd Megyei Jogú Város komplex marketing stratégiájának elkészítésére a DDOP-4.1.1/C-09-2f-2010-0001 azonosítószámú projekt SOFT tevékenységeinek keretében” tárgyában kiírt közbeszerzési értékhatár alatti meghívásos pályázati eljárás eredménye
(59. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Farkas Éva osztályvezető

15./ napirend
Prantner Ferenc ingatlanvételi kérelme
(60. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Varga András osztályvezető

16./ napirend
Zsitvai Zsolt ingatlanvételi kérelme
(61. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Varga András osztályvezető

17./ napirend
Önkormányzati ingatlan használata
(62. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Varga András osztályvezető

18./ napirend
Hegyközség Szekszárd támogatási kérelme
(63. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Varga András osztályvezető

19./ napirend
Keresztes István közcsatornára történő rákötésének támogatás kiegészítése
(64. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Varga András osztályvezető

20./ napirend
Kiss István kérelme
(65. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető

21./ napirend
A Magyar Rákellenes Liga Szekszárdi Alapszervezet (7100 Szekszárd, Hermann O. u. 4/10.) kérelme
(66. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető

22./ napirend
A Harmadik Évezred Tolna Megyei Egyesület (7100 Szekszárd, Bajcsy Zs. E. u. 1.) kérelme
(67. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető

 

ZÁRT ÜLÉS

23./ napirend
Javaslat megyei díjak adományozására
(73. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Kővári László elnök

24./ napirend
Javaslat a 2014. évi „Szekszárd Város Bora” cím odaítélésére
(59. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Kővári László elnök


Szekszárd, 2014. április 18.


Kővári László s.k.
GPB elnök