Szám: IV. 120-6/2014

M E G H Í V Ó

a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság
2014. április 03. napján (csütörtök) tartandó rendkívüli ülésére

Helye: Polgármesteri Hivatal (Szekszárd, Béla király tér 8.) II. emeleti műszaki tárgyaló
Ideje: 10 óra 30 perc

 

1./ napirend
„SZMJV Önkormányzata számára műszaki irányítási feladatok ellátása KEOP-1.3.0/B/2F/09-11-2011-0002 pályázathoz kapcsolódóan” tárgyú meghívásos pályázati eljárás eredménye
(51. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető

2./napirend
„Baranyavölgy területén található út alatti átereszek kézi tisztítása” tárgyú meghívásos pályázati eljárás eredménye
(52. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető

3./napirend
Gemenc Nagydíjért és a Tehetséges Kerékpárosokért Közhasznú Alapítvány (7100 Szekszárd, Hollós L. u. 1.) kérelme
(53. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető

4./napirend
Az Alisca Teakwando Klub, Alisca Nyilai Íjász Egyesület, a Spurkerék Modellező Egyesület és a Szekszárdi Mozgásművészeti Stúdió kérelme
(54. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető

5./napirend
„Megbízási szerződés Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata számára a közköltségen történő eltemettetéssel (a továbbiakban: köztemetés) összefüggő kegyeleti szolgáltatás nyújtására.”
(Az előterjesztés később kerül kiküldésre)
Előterjesztő: Farkas Éva osztályvezető

Szekszárd, 2014. április 01.


Kővári László s.k.
GPB elnök