Szám: IV. 120-4/2014

M E G H Í V Ó

a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság
2014. március 17. napján (hétfőn) tartandó rendkívüli ülésére

Helye: Polgármesteri Hivatal (Szekszárd, Béla király tér 8.) II. emeleti műszaki tárgyaló
Ideje: 10 óra

1./ napirend
Villamos mű övezetében fa, fás szárú növények gallyazása, kivágása
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Meghívott: Dániel Zsolt a VITE Kft. ügyvezetője

2./napirend
Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. évi Közbeszerzési Tervének jóváhagyására
(38. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Mechlerné Letenyei Hédi közbeszerzési referens

3./napirend
„Megbízási szerződés Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata számára földgáz energia-beszerzéshez kapcsolódó közbeszerzési eljárás lebonyolítása”
(39. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető

4./napirend
„Kápolna tér átépítésének tervezési munkáinak elvégzése” tárgyú meghívásos pályázati eljárás eredménye
(40. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
 

Szekszárd, 2014. március 14.


Kővári László s.k.
GPB elnök