Szám: IV. -120-3/2014

M E G H Í V Ó

a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság
2014. március 04. napján (kedden) tartandó ülésére

Helye: Polgármesteri Hivatal (Szekszárd, Béla király tér 8.) II. emeleti műszaki tárgyaló
Ideje: 9 óra

1./ napirend
Szekszárd Megyei Jogú Város Műszaki Térinformatikai Rendszerének bemutatása
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Meghívott: Szente Károly, a Meridián Kft. ügyvezetője

2./napirend
Baltavári István STÉG tulajdonos kérelme
(32. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Kővári László elnök
Meghívott: Baltavári István tulajdonos
Berlinger Attila, a Szekszárdi Turisztikai Non-Profit Kft. ügyvezetője

3./napirend
Megbízási szerződés a „SZMJV Önkormányzata számára területszerzési eljárások lefolytatása KEOP-1.3.0/B/2F/09-11-2011-0002 pályázathoz kapcsolódóan” tárgyában kiírt közbeszerzési értékhatár alatti meghívásos pályázati eljárás eredményéről
(az előterjesztés később kerül kiküldésre)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető

4./napirend
Megbízási szerződés SZMJV Önkormányzata által a KEOP-5.5.0/A/12-2013-0235 és a KEOP-5.5.0/A/12-2013-0239 pályázati konstrukció keretében benyújtott Szekszárd Megyei Jogú Város Közvilágítása energiatakarékos átalakítása Szekszárd I és II c. pályázatok keretében tájékoztatás és nyilvánosság biztosítására
(31. számú bizottsági előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Farkas Éva osztályvezető

5./napirend
Dicenty Dezső Kertbarát Kör támogatási kérelme
(33. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Kővári László elnök
Meghívott: Ferenc Vilmos elnök

6./ napirend
Máté Barbara kérelme
(34. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető

7./ napirend
Növényanyag vásárlás 2014. évi nyári kiültetésekhez
(35. számú bizottsági előterjesztés)    (melléklet)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető


Szekszárd, 2014. február 27.
 

Kővári László s.k.
GPB elnök