Szám: IV. 120-2/2014

M E G H Í V Ó

a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság
2014. február 20. napján (csütörtökön) tartandó rendkívüli ülésére

Helye: Polgármesteri Hivatal (Szekszárd, Béla király tér 8.) II. emeleti műszaki tárgyaló
Ideje: 8 óra


1./ napirend
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …./2014. (….) önkormányzati rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló 9/2013. (III.6.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(26. számú közgyűlési előterjesztés)  (melléklet)   (könyvvizsgálói jelentés)
Előterjesztő: Pál József igazgatóságvezető

2./ napirend
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2014. (…) önkormányzati rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésről (tervezet) 
(22. számú közgyűlési előterjesztés)   (melléklet)   (könyvvizsgálói jelentés)
Előterjesztő: Pál József igazgatóságvezető

3./ napirend
Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata adósságkonszolidációs eljárásának elfogadására
(30. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Pál József igazgatóságvezető

4./ napirend
Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015-2017. közötti időszakra szóló középtávú tervének elfogadására
(23. számú közgyűlési előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Pál József igazgatóságvezető

5./ napirend
Javaslat a Szekszárdi Dienes Valéria Általános Iskola Valeria Dienes Grundschule sportlétesítményéhez kapcsolódó 4/2014. (I.31.) BM rendelet alapján benyújtott pályázat jóváhagyására
(24. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Farkas Éva osztályvezető

6./ napirend
Városi Bölcsőde dolgozói létszám bővítése
(27. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Főfai Klára igazgatóságvezető

7./ napirend
Felhatalmazás társulás működtetésére vonatkozó döntések meghozatalára
(31. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Göttlinger István aljegyző

8./ napirend
Településrendezési terv módosítása
(25. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Herr Teréz főépítész

9./ napirend
Megbízási szerződés Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának és intézményeinek munkabiztonsági és tűzvédelmi feladatainak ellátására” tárgyában kiírt közbeszerzési értékhatár alatti meghívásos pályázati eljárás eredményéről
(30. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Kajos Nikolett aljegyző

10./ napirend
„Megbízási szerződés SZMJV Önkormányzata által a CENTRAL EUROPE program keretében benyújtott –VIS NOVA - c. pályázat keretében Fenntartható Energia Akcióterv (SEAP) elkészítésére”
(29. számú bizottsági előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Farkas Éva osztályvezető

ZÁRT ÜLÉS:

11./ napirend
Tolnatáj Televízió támogatási kérelme
(28. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Göttlinger István aljegyző


Szekszárd, 2014. február 18.

Kővári László s.k.
GPB elnök

 

További napirendi pont javaslat:

Nyílt ülés
• Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás között létrejött Együttműködési megállapodás 2. számú módosítása 
(33. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Hajdúné Varga Andrea kistérségi referens


• Javaslat a KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0062 azonosítószámú, „Szekszárd Megyei Jogú Város csatornahálózatának bővítése, valamint a települési szennyvíztisztítóban keletkező szennyvíziszap hasznosítását célzó komposztáló kiépítése” c. projekt keretében megvalósult illetve beszerzett tárgyi eszközökre vonatkozó üzemeltetési szerződés módosítására
(35. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóság vezető


Zárt ülés

• Tulajdonosi felhatalmazás az ALISCA TERRA Kft. ügyvezetője részére adásvételi szerződés megkötéséhez
(34. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Fenyőházi Elemér, az Alisca Terra Kft. jogi tanácsadója