Szám: IV. 87-20/2013

M E G H Í V Ó

a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság
2013. december 10. napján (kedden) tartandó ülésére

Helye: Polgármesteri Hivatal (Szekszárd, Béla király tér 8.) II. emeleti műszaki tárgyaló
Ideje: 10 óra

1./ napirend
Tájékoztató Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Városüzemeltetési és Városfejlesztési Igazgatóság 2013. évi költségvetésének I-III. negyedévi gazdálkodásáról
(170. számú bizottsági előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető

2./ napirend
A Szüret utca lakóinak kérelme
(167. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető

3./ napirend
Papné Horváth Erzsébet kérelme
(168. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető

4./ napirend
Nagy Csilla kérelme az 5-ös helyi járatú busz eredeti menetrendjének visszaállítására
(169. számú bizottsági előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető

5. napirend
Szekszárd MJV közterületeinek és csapadékvíz-csatornahálózat patkánymentesítés” tárgyú meghívásos pályázati eljárás eredménye
(171. számú bizottsági előterjesztés)   (melléklet)   (melléklet1)   (melléklet2)   (melléklet3)   (melléklet4)
Előterjesztő: Varga András osztályvezető

6. napirend
„Informatikai eszközök beszerzése Polgármesteri Hivatal részére II” c. pályázat keretében” tárgyában kiírt közbeszerzési értékhatár alatti meghívásos pályázati eljárás eredménye
(172. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Mechlerné Letenyei Hédi közbeszerzési referens

7. napirend
A Szekszárdi Turisztikai Non-Profit Kft. felkérése Szekszárd térkép készítésére
(Az előterjesztés később kerül kiküldésre)
Előterjesztő: Kővári László elnök
Meghívott: Berlinger Attila ügyvezető

8. napirend
"Szállítási szerződés SZMJV Önkormányzata által a „DDOP-3.1.3/D-11-2012-0004 – A Szekszárdi Városi Bölcsőde bővítése” c. pályázat keretében eszközbeszerzésre"
(Az előterjesztés később kerül kiküldésre)
Előterjesztő: Szabó Veronika pályázati referens

9. napirend
A helyi védelem alatt álló épületekkel kapcsolatos támogatási igény
(Az előterjesztés később kerül kiküldésre)
Előterjesztő: Herr Teréz főépítész

Szekszárd, 2013.november 29.


Kővári László s.k.
GPB elnök