Szám: IV. 87-16/2013

M E G H Í V Ó

a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság
2013. október 15-én (kedden) tartandó rendkívüli ülésére

Helye: Polgármesteri Hivatal (Szekszárd, Béla király tér 8.) házasságkötő terem
Ideje: 13 óra

1./napirend
Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi Közbeszerzési Tervének
módosítására
(238. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Mechlerné Letenyei Hédi közbeszerzési referens

2./napirend
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …./2013. (….) önkormányzati rendelete a helyi kitüntetések és elismerő címek alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 20/2005. (X.3.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(239. sz. közgyűlési előterjesztés)   (melléklet1)   (melléklet2)
Előterjesztő: Majnayné Sajben Anna igazgatóság vezető

3./napirend
Javaslat a „Szekszárd MJV fenntartható városfejlesztési programjának előkészítése” címmel benyújtott pályázat keretében kidolgozott ITS partnerségi egyeztetési terv jóváhagyására
(240. sz. közgyűlési előterjesztés)  (melléklet)
Előterjesztő: Farkas Éva osztályvezető

4./napirend
A cikói hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése eszközbeszerzésekkel a KEOP-1.1.1/C/13-2013-0027 azonosító számú pályázat keretén belül 
(241. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső alpolgármester

5./napirend
„Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata számára nemzetközi konferencia és partnertalálkozó megszervezése, lebonyolítása, valamint promóciós anyagok gyártása a VIS NOVA (3CE359P3) pályázat keretében” tárgyú meghívásos pályázati eljárás eredménye
(129. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Szabó Veronika pályázati referens

6./napirend
Javaslat egyszeri kártalanítási összeg megállapítására 
(130. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető

7./napirend
Sárköz utca, Kalász utca, Baranya völgy stb. utcai lakosok kérelme az 5-ös buszjárat eredeti menetrendjének visszaállítása érdekében
(131. sz. bizottsági előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető


ZÁRT ÜLÉS:

8./napirend
Szekszárd 2027. számú kötvény okirat cseréje
(242. sz. közgyűlési előterjesztés, mely később kerül kiküldésre)
Előterjesztő: Ács Rezső alpolgármester

 

Szekszárd, 2013. október 10.

Kővári László s.k.
GPB elnök