Szám: IV. 87-6/2013.
 

M E G H Í V Ó

a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság
2013. március 26-án (kedden) tartandó ülésére

Helye: Polgármesteri Hivatal II. emeleti műszaki tárgyaló
Ideje: 14.00 óra

1./napirend
Beszámoló a Szekszárdi Rendőrkapitányság 2012. évi tevékenységéről
(66. sz. közgyűlési előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Kővári László elnök
Meghívott: Dr. Pilisi Gábor kapitányságvezető

2./napirend
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének……/2013. (……) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 10/2000. (IV. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról, valamint javaslat a Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzata (Ügyrend és munkarend) jóváhagyására (tervezet)
(83. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Göttlinger István aljegyző
Előadó: Majnayné Sajben Anna igazgatóságvezető

3./napirend
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …./2012.(….) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 31/2004.(XII.1.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(84. sz. közgyűlési előterjesztés)  (melléklet1)  (melléklet2)  (melléklet3)  (melléklet4)
Előterjesztő: Dr. Göttlinger István aljegyző
Előadó: Majnayné Sajben Anna igazgatóságvezető
Kovács Edit költségvetési és pénzügyi ügyintéző

4./napirend
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének……/2013. (……) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról (t e r v e z e t)
(74. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Göttlinger István aljegyző
Előadó: Majnayné Sajben Anna igazgatóságvezető

5./napirend
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …./2013. (…) önkormányzati rendelete a településképi bejelentési eljárásról(tervezet)
(82. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Herr Teréz főépítész

6./napirend
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének……/2013. (……) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjáról szóló 36/2001.(XII.21.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(73. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Göttlinger István aljegyző
Előadó: Rottenbacher Ádám a Szociális Központ igazgatója

7./napirend
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének……/2013. (……) önkormányzati rendelete a közterületek elnevezéséről szóló 25/2011.(V.4.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(76. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Göttlinger István aljegyző
Előadó: Majnayné Sajben Anna igazgatóságvezető

8./napirend
Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2013. évi Közbeszerzési Tervének elfogadására
(78. sz. közgyűlési előterjesztés)  (melléklet)
Előterjesztő: Mechlerné-Letenyei Hédi közbeszerzési referens

9./napirend
Javaslat a „Szekszárd Megyei Jogú Város kulturális életének javítása a Vármegyeháza és környéke felújításával” című, DDOP-4.1.1/D-09-2f-2009-0006 azonosítószámú pályázat végrehajtására létrehozott konzorcium együttműködési megállapodásának módosítására 
(79. sz. közgyűlési előterjesztés)  (melléklet)
Előterjesztő: Farkas Éva osztályvezető

10./napirend
Fedezet biztosítása az „Agóra Szekszárd - Babits Mihály Művelődési Ház és Művészetek Háza multifunkcionális közösségi központ kialakítása” című projekt keretében pótmunka beszerzéséhez 
(80. sz. közgyűlési előterjesztés)  (melléklet)
Előterjesztő: Farkas Éva osztályvezető
Kerekes László ügyvezető igazgató

11./napirend
„A Garay emlékkönyv” nyomtatása tárgyában meghívásos pályázati eljárás eredménye
(44. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Pócs Margit közművelődési és civil kapcsolatok referense

12./napirend
A Comenius Általános Iskola igazgatójának támogatási kérelme
(45. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth Annamária oktatási referens

13./napirend
Közvilágítás kiépítés kérelem (3 db közvilágítási lámpatest) Szekszárd, Faddi völgy 7757 hrsz-ig
(46. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető

 

 


Szekszárd, 2013. március 22.

Kővári László s.k.
GPB elnök

 

További napirendi javaslat:


  • Javaslat a KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0062 azonosítószámú, „Szekszárd Megyei Jogú Város csatornahálózatának bővítése, valamint a települési szennyvíztisztítóban keletkező szennyvíziszap hasznosítását célzó komposztáló kiépítése” c. projekt keretében megvalósult illetve beszerzett tárgyi eszközökre vonatkozó üzemeltetési szerződés jóváhagyására 
(88. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

  • Tulajdonosi felhatalmazás a Szekszárdi Víz-és Csatornamű Kft. ügyvezetője részére megállapodás megkötéséhez 
(86. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester
Zárt ülés napirendje!

  • Tájékoztató a Szekszárdi Víz- és Csatornamű Kft., valamint a Transcomp Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság közötti óvadéki szerződésről és a biztosítékba adott ingatlanok jogi helyzetéről
(87. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester
Zárt ülés napirendje!

  • „Műszaki ellenőri feladatok ellátása a „DDOP-4.1.1/D-09-2f-2009-0006 azonosítószámú – „Szekszárd Megyei Jogú Város kulturális életének javítása a Vármegyeháza és környéke felújításával” című pályázat keretében megvalósuló gyalogos tengely és járda felújítására” c. pályázat keretében” tárgyában kiírt közbeszerzési értékhatár alatti meghívásos pályázati eljárás eredménye.
(47. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Farkas Éva osztályvezető

  • Keszthelyiné és Társai Bt. (Szekszárd, Garay tér 18. ) kérelme
(48. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóság vezető

  • „Vállalkozási szerződés SZMJV Önkormányzata részére Szekszárd, Szőlőhegy utca, Bence Ferenc utca útépítési engedélyezési és Tavasz utca útfelújítási tervének elkészítése” tárgyú meghívásos pályázati eljárás eredménye
(49. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóság vezető