Szám: IV. 87-3/2013.

M E G H Í V Ó

a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság
2013. február 19-én (kedden) tartandó ülésére

Helye: Polgármesteri Hivatal II. emeleti műszaki tárgyaló
Ideje: 1500 óra

1./napirend
„Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata számára közbeszerzési tanácsadás nyújtása a TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0009 pályázati program keretében” tárgyú meghívásos pályázati eljárás eredménye
(20. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Frey Tímea pályázati referens

2./napirend
Ajánlat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában levő épületek nyílászáróinak szigetelésére, üvegfelületeinek fóliázására. 
(21. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető

3./napirend
Lakossági bejelentés a Korzó áruház mögötti fizetős parkoló forgalmi rendjével kapcsolatosan
(22. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető

4./napirend
Béla király tér forgalmi rendje III. ütem/1 szakasz.
(23. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető

5./napirend
Limetta Kft-nek a Sárvíz utca forgalmi rendjének felülvizsgálata iránti kérelme
(24. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető

6./napirend
Mérey utca 25-31. szám alatti társasházak sebességkorlátozás iránti kérelme
(25. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető

7./napirend
SZMJV Önkormányzata Városi Bölcsőde, Szekszárd, Perczel M. u. 4. szennyvíz csatorna cseréje és kapcsolódó munkáinak elvégzése
(26. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető

Szekszárd, 2013. február 15.


Kővári László s.k.
GPB elnök