Szám: IV. …/2013.

M E G H Í V Ó

a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság
2013. január 15-én (kedden) tartandó ülésére

Helye: Polgármesteri Hivatal II. emeleti műszaki tárgyaló
Ideje: 9.00 óra


1./napirend
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …/2013. (….) önkormányzati rendelete a köztisztaság fenntartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról, annak kötelező igénybevételéről szóló 34/2003.(XII.19.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(3. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző
Előadó: Majnayné Sajben Anna igazgatóságvezető

2./napirend
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …/2013. (….) önkormányzati rendelete a települési folyékony hulladék – szippantott szennyvíz – összegyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatásról szóló 2/1997. (I. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(5. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző
Előadó: Majnayné Sajben Anna igazgatóságvezető

3./napirend
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének……/2013. (……) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 10/2000. (IV. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról, valamint javaslat a Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzata (Ügyrend és munkarend) jóváhagyására
(1. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester
Előadó: Majnayné Sajben Anna igazgatóságvezető

4./napirend
Beszámoló az Alisca u. sz. alatti játszótérrel kapcsolatos lakossági megkeresésről
(3. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Göttlinger István aljegyző

5./napirend
Zsók Ambrusné (Szekszárd, Ujfalussy u. 6. ) kérelme
(1. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető

6./napirend
Közcsatornára történő rákötés támogatására érkezett pályázatok értékelése – 3. forduló
(2. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető

Szekszárd, 2013. január 10.Kővári László s.k.
GPB elnök