Szám: IV. 50-37/2012.

M E G H Í V Ó

a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság
2012. december 4-én (kedden) tartandó ülésére

Helye: Polgármesteri Hivatal II. emeleti műszaki tárgyaló
Ideje: 14 óra

NAPIREND


1./ napirendi pont
Javaslat karbantartási szerződés módosítására
(198. sz. bizottsági előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Bálint Zoltán Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. ügyvezető igazgató

2./ napirendi pont
Javaslat csereingatlanok felajánlására a Honvédelmi Minisztérium részére
(194. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Bálint Zoltán Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. ügyvezető igazgató

3./ napirendi pont
Lisztesvölgyi lőtér ingatlanhasználati szerződése
(251. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Göttlinger István aljegyző

4./ napirendi pont
A Dienes Valéria Általános Iskola Grundschule selejtezési jegyzőkönyve
(196. sz. bizottsági előterjesztés
Előterjesztő: Pál József igazgatóságvezető
Előadó: Kerekesné Simcsik Szilvia költségvetési és számviteli ügyintéző

5./ napirendi pont
„Megbízási szerződés a TÁMOP-3.1.3-10/2-2010-0011 azonosítószámú Hevesy György Természettudományos Projekt elnevezésű pályázat keretében korszerű laboratóriumi gyakorlatok oktatására felkészítő akkreditált képzés lebonyolítására” tárgyú meghívásos pályázati eljárás eredménye
(193. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Kocsis-Kisantal Orsolya oktatási referens

6./ napirendi pont
„KEOP pályázati konstrukciók keretében benyújtandó épületenergetikai pályázatok részét képező Megvalósíthatósági Tanulmányok készítése”
(195. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Farkas Éva osztályvezető
Előadó: Szabó Veronika pályázati referens
/Az előterjesztés az ülésen kerül kiosztásra./

7./ napirendi pont
Szekszárd Borvidék Nonprofit Közhasznú Kft. támogatási kérelme
(201. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Kővári László GPB elnök

8./ napirendi pont
„Dicenty Dezső” Kertbarát Kör támogatási kérelme
(197. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Kővári László GPB elnök

9./ napirendi pont
Szent József Iskolaközpont kérelme
(199. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető

10./ napirendi pont
Schmidtné Bencsics Magdolna fekvőrendőr megszűntetés iránti kérelme
(200.sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető

11./ napirendi pont
Kérelem az 5-ös buszjárat eredeti menetrendjének visszaállítására
(202. sz. bizottsági előterjesztés)  (melléklet)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető


Szekszárd, 2012. november 30.




Kővári László s.k.
GPB elnök