Szám: IV. 50-26/2012.

M E G H Í V Ó

a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság
2012. augusztus 28-án (kedden) tartandó ülésére

Helye: Polgármesteri Hivatal II. emeleti műszaki tárgyaló
Ideje: 14 óra

Napirend

1./ napirendi pont
Alkony utcai lakosok 7,5t súlykorlátozó tábla kihelyezési kérelme
(123. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető

2./ napirendi pont
Dr. Nádasdy Zoltán Alkotmány u. 41. szám alatti lakos járda építési kérelme
(124. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető

3./ napirendi pont
„Szekszárd város szemétgyűjtő kelyheinek elhelyezése, gyártása, javítása, egyéb lakatos munkák elvégzése” tárgyú meghívásos pályázati eljárás eredménye
(125. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető

4./ napirendi pont
Kiss Zoltánné Cinka utca 91. szám alatti lakos KRESZ tükör kihelyezési kérelme
(126. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető

5./ napirendi pont
Porkoláb-völgyi lakosok 7,5t súlykorlátozó tábla kihelyezési kérelme
(127. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető

6./ napirendi pont
Schäferné Baka Ágnes és Schäfer János Napfény u. 64. szám alatti lakosok forgalomkorlátozási kérelme
(128. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető

7./ napirendi pont
Javaslat Magura átemelő szivattyúhoz új kapcsolószekrény beszerzése
(129. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető

8./ napirendi pont
Javaslat SZMJV Önkormányzata 1. sz. Óvoda, Szekszárd, Kölcsey ltp. 15. csapadékvíz csatorna cseréjére és kapcsolódó munkáinak elvégzésére
(130. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető

9./ napirendi pont
Est Café Kft (7100 Szekszárd, Széchenyi u. 29-31.) kérelme
(131. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető

10./ napirendi pont
Vida Péter (Szekszárd, Napfény u. 27/A. sz. alatti lakos) kérelme
(122. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető

11./ napirendi pont
Szekszárd, Pince utca, Borzsák Endre utca szennyvízelvezetését biztosító – közcélú- csatornahálózat bővítési munkáinak elvégzése 
(132. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető

12./ napirendi pont
BORÁGÓ Bt és Kalett Kft. ingatlanvételi kérelme 
(134. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető

 

ZÁRT ÜLÉS:

13./ napirendi pont
Közcsatornára történő rákötés támogatására érkezett pályázatok értékelése
(133. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető

 

Szekszárd, 2012. augusztus 24.Kővári László s.k.
GPB elnök